top of page

Koleksiyonumdan Eski Kitaplar: Probleme Turco- Celtique


Les Affixes İndo- Europeens

Probleme Turco- Celtique

Ardı sıra Fransızca kitapları “Koleksiyonumdan Eski Kitaplar” başlığı altında sizlerle paylaşmamızın elbette bir sebebi vardır. Belki ilk sebebi tozlu raflarım arasında yan yana komşuluk yapmalarıdır. Aslında boyutları itibariyle komşuluk yapmayı da pek hak etmiyorlar, öyle ya farklı boyutlardaki kitapların aynı rafta olmaları birbirini bozar ! Aynen kültür meselesi gibidir bu ve alt kültür, üst kültür seviyesini zedelediği gibi, küçük boyut da, büyük boyutlu kitabı zedeler. Zaten görünen fiziki kondüsyonu da ne yazık ki öyledir.

Risale üzerindeki yazar ismi oldukça kısa: Dr. Saim. Belli ki henüz soyadı kanunu yasallaşmamış, üstelik yıl da 1934. Belki de son anları, son demleri bu kanunsuzluğun. Oysa soyadı kanunu çıktığında, ona soy adı, Mustafa Kemal tarafından bizzat verilecek. “ Dilemre” olacak.

Sonraki yılların Profesörü, Milletvekili Ali Saim Dilemre’si.

Dil Kurumu ve Türk Antropoloji Dergisi tarfından yayınlattırılan risale toplam 40 sayfadır. Sayfa boyutları ise 23.0 x 30.9 cm’dir. İstanbul’da 1934 yılında L. Mourkides Matbaasında basılmıştır.

Risalenin ilk iki sayfası, “ Dil Birliğne Doğru, Dördüncü Kısım- Okuyucularıma” başlığı altında Türkçe bir önsöze ayrılmış, diğer sayfaları ise Fransız dilinde yazılmıştır. 1 Mart 1934 tarihi taşıyan Önsöz’ün içinde yeralan “ Bizim ebedi iddiamız şudur: Türkçe en eski bir Hint- Avrupa dilidir. Avrupa dillerinin –fossile- dir.” Bu ifade, o yılların Türkçe tartışmalarının da nüvesini teşkil eden sihirli ifade olup, risalenin özünü de gayet açık ortaya koymaktadır.

Önsözden sonra, bir sayfa yararlanılan kaynaklara ayrılmış ve risale 17  sayfa ve 22 sayfa olmak üzere iki ana bölümden oluşturulmuştur.

İlk bölümün adı “ Les Affıxes İndo- Europeens “  Hint- Avrupa Dilleri, ikinci bölümün başlığı ise “ Probleme Turco- Celtique” Türk- Kelt Problemi olarak kısaltılabilir.

Dr. Saim’in Türk dili üzerine çeşitli  çalışmalarına ve  yayınlarına rast gelmek mümkündür.Ancak bu eserine günümüzde denk gelmek pek mümkün görünmemektedir. Tesadüfen edindiğimiz eserin üzerine henüz bir çalışma yapılmamış olması da garibimize gitmiştir.

Not: Bu eserin fotokopisi, araştırma yapacak kişilere talepleri halinde gönderilecektir.

Comments


bottom of page