top of page

Koleksiyonumdan eski kitaplar-3

Eski Kitapların bu tür bir incelemesine ilk kez tanık olan kitap tutkunlarının beğenilerini görmemekten gelemiyoruz. Yeni bölümümüzü biraz gecikmeyle de olsa ekliyoruz.Her hafta enaz 10 kitabı bu sayfalara eklemeyi öngörüyoruz. Ayrıca bu sayfalar aynı zamanda kitap tutkunlarına yeni bir yol haritası da çizmiyor değil. Nitekim Koleksiyonumuzda olan ve sizlere bilgilerini  paylaştığımız bir kitabımız, (İstanbul Üniversitesi Öğrenci Rehberi 1960-1961-HC Koleksiyonu,0318095),bu kitabı ısrarla koleksiyonuna katmak isteyen çok değerli bir koleksiyonere geçmiş bulunmaktadır.


ÇOCUKLUĞUM, GENÇLİĞİM, SİYASİ VE EDEBİ HATIRALARIM- YAHYA KEMAL

 “Yahya Kemal Enstitüsü” tarafından İstanbul Baha Matbaasında 1973 yılında basılan kitap, 13.9 x 19.6 cm boyutlarında, karton kapak ve 296 sayfadan oluşmaktadır.

 Yahya Kemal Külliyatının 10.kitabı olan bu eser, aynı zamanda Yahya Kemal Enstitüsünün 14. ve İstanbul Fetih Cemiyeti’nin de 68. kitabı hüviyetindedir. Kitabın kapak deseninin kimin tarafından yapıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Zamanının fiyatı ise 25 Lira olarak arka kapağa basılmış.

 Ön kapak tasarımının benzer özelliklerini taşıyan iç kapaktan önceki ara yaprakta,” bu kitab Yahya Kemal varisleri Reşad Beyatlı, Adile Güreralp, Narin Özbalkan ve Çetin Şencan ile İstanbul Fetih Cemiyeti arasında imzalanan mukavele gereğince Yahya Kemal Enstitüsü tarafından neşrolunmuştur” ibaresi yer almaktadır.

 Bu ibarelerden de anlaşılacağı üzere kitap, Yahya KEMAL’in vefatından sonra onun kaleme alınmamış anı ve yazılarından oluşturulan bir hatıra kitabı özelliği taşımaktadır. Bu kanı, Nihad Sami Banarlı’nın önsöz niteliği taşıyan ancak hangi gerekçeyle kitabın başında değil de, kitabın son 4 sayfalarında ve ekleme olarak yer alan yazısında da doğrulanmaktadır. Banarlı, yazısında ” Yahya Kemal hayatta iken 10 eserin bir tanesini bile kitap halinde görebilmek hazzını tadamamıştı. Yahya Kemal hatıra yazmak hususunda çok hassastır. Ona göre hatıra edebiyatı başkalarına söylenecek değerde sözlerle, mühim, faydalı ve çok doğru olmalıdır” demektedir.

Kitap, beş ana bölüm altında toplanmış ve sayfa sıralanması yapılmış “içindekiler” sayfasıyla devam etmektedir. Sonra da ana bölümlerden ilki olan “çocukluğum ve gençliğim” bölümü ile sürmektedir. Bölüm başlıklarına birer yaprak ayrılarak, yazının devamı sağlanmaktadır. Sonuncu bölüm olan ” El yazısıyla hatıralarım” bölümünde Yahya Kemal’in 44 sayfa tutan el yazısı örneklerine yer verilmiştir.

Devam eden toplam 22 sayfada ise çok detaylı bir “indeks” sayfaları yer almaktadır. Kitap, Yahya Kemal Enstitüsü Neşriyat’ı listesi için ayrılmış bir sahife ile son bulmaktadır.

Kitap içinde yalnızca 2 yerde dipnot kullanıldığı tesbit edilmiştir.( HC Koleksiyonu, 0204091)

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::


 EDEBİ VE MANEVİ DÜNYASI İÇİNDE FATİH- SAMİHA AYVERDİ

 “İstanbul Fetih Cemiyeti” tarafından İstanbul Baha Matbaasında 1968 yılında basılan kitap, 13.7 x 19.4 cm boyutlarında, karton kapak ve 316 sayfadan oluşmaktadır.

İstanbul Fetih Cemiyeti-İstanbul Enstitüsü’nün 19. yayını olan bu kitabın kapak deseninin kimin tarafından yapıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Zamanının fiyatı ise 20 Lira olarak arka kapağa basılmış.

 Ön kapak tasarımının benzer özelliklerini taşıyan iç kapaktan önceki ara yaprakta, ” ikinci baskı” olduğunu belirtir yapıştırmalı renkli bir etiket arka yüzünde ise ” Fatih Sinan Uluant’a” ait ithaf yer almaktadır.

Kitap, 14 ana bölüm altında toplanmış ve sayfa sıralanması yapılmış “içindekiler” sayfasıyla devam etmektedir. Sonra nu bölümlerden ilki olan “Önsöz” bölümü ile sürmektedir. Yazarı ayrıca belirtilmemiş altı sayfalık Önsöz’de “Fatih Sultan Mehmed’in edebi ve manevi şahsiyetini hedef tutan bu araştırmanın planını hazırlarken, bir mucizevî dehanın ahenkli bütünü içinden, yalnız sanatkâr ve mutasavvıf Fatih’i koparıp ayırmayı doğru bulmadık” denilmektedir.

Kitap içinde toplam 14 adet minyatür, gravür ve resme de yer verilmiş olup, yazar çok sayıda dipnot kullanarak okuyucularını kitap ve yazar adları konusunda aydınlatmayı amaçlamıştır. Kitabın sonunda 6 sayfa olarak geniş bir “bibliyografya” yer almaktadır. Son yaprak ise, “düzeltmeler” bölümüne ayrılmış bulunmaktadır.( HC Koleksiyonu, 0204092)

::::::::::::::::::::::::::::::::: 


BOĞAZİÇİ’NDE TARİH-SAMİHA AYVERDİ

 “İstanbul Fetih Cemiyeti” tarafından İstanbul Baha Matbaasında 1968 yılında basılan kitap, 13.9 x 19.8 cm boyutlarında, karton kapak ve 400 sayfadan oluşmaktadır.

 İstanbul Fetih Cemiyeti-İstanbul Enstitüsü’nün 56. yayını olan bu kitabın kapak deseninin kimin tarafından yapıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Zamanının fiyatı ise 20 Lira olarak arka kapağa basılmış.

 Ön kapak tasarımının benzer özelliklerini taşıyan iç kapaktan önceki ara yaprakta, tek satırlık ” Boğaziçi’nde Tarih” yazısı yer almaktadır.

Yazarı ayrıca belirtilmemiş olan yarım sayfalık Önsöz’de “Bu kitap, bir Boğaziçi tarihi değildir.  Belki ürk idare ve tarihindeki Boğaziçi’nin hafızasından alınmış bazı çizgilerden ibarettir” denilmektedir.

Boğaziçi’ne ait deniz gezilerine zemin olan “kürek”, “kayık” niteleme ve tanımlamalarıyla başlayıp, Boğaziçi’ni dolanan semt ve köy tasvirleriyle devam eden, zaman zaman ara başlıklar atılan eserin bitiminde toplam 7 sayfalık bibliyografya verilmiştir. Kitabın son sayfası ise, sayfa sıralanması yapılmış içindekiler sütununa ayrılmıştır.

 Kitap içinde yalnızca 3 yerde dipnot kullanıldığı tespit edilmiştir.( HC Koleksiyonu, 0204093)

::::::::::::::::::::::::::: 


AY ALTINDA-FAHRİ ZEKİ ÖNAL

 “İnkılap Kitapevi” tarafından İstanbul Kenan Matbaasında 1945 yılında basılan kitap, 14.3 x 20.6 cm boyutlarında, karton kapak ve 92 sayfadan oluşmaktadır.

 Kitabın kapak deseninin kimin tarafından yapıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Zamanının fiyatı ise 100 kuruş olarak arka kapağa basılmış.

 Ön kapak tasarımının benzer özelliklerini taşıyan iç kapaktan önceki ara yaprakta, tek satırlık ” Ay Altında” yazısı yer almaktadır.

Yazarı ayrıca belirtilmemiş olan yarım sayfalık Önsöz’de “Bu kitap, bir Boğaziçi tarihi değildir.  Belki Türk idare ve tarihindeki Boğaziçi’nin hafızasından alınmış bazı çizgilerden ibarettir” denilmektedir.

Yazar, 4 ayrı başlık altında bütünlediği romanını değişik bir üslupla okuruna buluşturmayı amaçlamıştır. Zaman zaman günlük notlarına dönen yazı, ara”sıra da mektup alıntılarıyla renklenmektedir.

Fahri Zeki ÖNAL,”Başlarken” adını verdiği ilk başlığın altına, ” İstanbul,1921″ ibaresini koyarak yazıya başladığı tarihi de okurlarıyla paylaşmaktadır.

Kitabın son sayfası, baskıdan sonra görülen dizgi yanlışlıkları için hazırlanmış cetvele ayrılmış bulunmaktadır.

Arka kapak üstünde ise Yayınevinin çıkaracağı yeni yayınların adlarını bulmak mümkün olmaktadır.( HC Koleksiyonu, 0204094)

:::::::::::::::::::::::::::::: 


HACİZLİ TOPRAK-CENGİZ TUNCER

 “Remzi Kitapevi” tarafından İstanbul yükselen Matbaasında 1960 yılında basılan kitap, 13.7 x 19.7 cm boyutlarında, karton kapak ve 214 sayfadan oluşmaktadır.

 Yeni Türk Yazarları Serisinin 13’üncü yayını olan kitabın sırt ve arka kapağını da tümüyle kapsayan ve çağının çizgileriyle orijinal bir çalışma örneği sayılan deseninin kimin tarafından yapıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Zamanının fiyatı ise 4 Lira olarak arka kapağa basılmış.

 Ön kapak tasarımının desensiz bir örneği olan yazı özelliklerini taşıyan iç kapaktan önceki ara yaprakta, tek satırlık “Hacizli Toprak” yazısı yer almaktadır. Ayrıca bu sayfanın başında ” Yeni Türk Yazarları” ibaresi de yer almaktadır.

 İç kapağın arkasında yazar Cengiz TUNCER’in resminin de bulunduğu bir biyografisi bulunmaktadır. Yazar bu yazısında ” Hacizli Toprak ilk romanımdır. Yazmak için öteden beri düşünü kurduğum bir yığın şey var. Ama oturup yazmağa cesaretim her zaman olmuyor. Birçoklarının düşüncelerinin aksine romanın çok zor bir iş olduğuna inanıyorum” demektedir.

 Yazar, 7 ayrı başlık altında bütünlediği romanının bölüm başlarına halk türkü ve ağıtlarından ikişer beyit yerleştirmiştir.( HC Koleksiyonu, 0204095)

::::::::::::::::::::::::::::::: 


DÜNYANIN EN GÜZEL ARABİSTANI-TURGUT UYAR

 “Açık Oturum Yayınları” tarafından Ankara Kültür Matbaasında 1959 yılında basılan kitap, 14.2 x 19.8 cm boyutlarında, karton kapak ve 76 sayfadan oluşmaktadır.

 Kitabın kapak deseninin kimin tarafından yapıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, kapak baskısının “Ankara San Matbaası”nda basıldığına dair arka kapakta mevcut bilgi ve H.C’nin bu konudaki hafızası birleştirildiğinde bu kapak grafiğinin Fikret EŞBER’e ait olduğu söylenebilmektedir. Zamanının fiyatı ise 250 Kuruş olarak arka kapağa basılmış.

 Ön kapaktan farklı olarak düzenlenmiş iç kapaktan önceki ara yaprakta, kitabın adı ve yazarın adı kullanılarak başka bir kapak denemesinin daha yapıldığı görülmektedir.

 Şair Turgut UYAR’ın toplam 31 adet şiirinin yer aldığı kitabın son iki sayfası sıralanmış İçindekiler sütununa ayrılmış bulunmaktadır.

 Turgut UYAR, bu şiirlerinden “Ölümlü Yaşamaya Her Günkü Çağrı”, “Toprak Çömlek Hikâyesi” ve ” Bir Kantar Memuru İçin” başlıklı şiirlerinde öykü anlatımlı şiir örgüsünü kullandığı görülmektedir.

Şairin kitaptaki son şiiri olan “Sigma” şiirinin bulunduğu 73 ve 74’üncü sayfa ile “İçindekiler” sütunun yer aldığı 75 ve 76’ıncı sayfalarına bir mücellit hatası olarak iki defa  yer verilmiştir.( Haldun Cezayirlioğlu Koleksiyonu, 0204096)

Comments


bottom of page