top of page

Koleksiyonumdan eski kitaplar-2

Koleksiyonumun diğer parçalarını sayfalarımda paylaşmaya devam ediyorum. Yazının devamında ikinci bölümden bazı kitaplar hakkında detaylı bilgiyi bulabilirsiniz. Bu konuyla ilgili bana ulaşmak için “hakkımda” bölümünde ki mesaj formunu kullanabilirsiniz.MEHMET EMİN YURDAKUL-ENVER NACİ GÖKŞEN

“Türk Dil Kurumu Tanıtma Yayınları “tarafından Ankara Üniversitesi Basımevi’nde 1963 yılında basılan kitap, 13.9 x 19.6 cm boyutlarında, karton kapak ve 48 sayfadan oluşmaktadır.

TDK Tanıtma Yayınları’nın ” Türk Diline Emek Verenler Dizisi”nin 6 Numaralı yayını olan kitabın kapak deseni “H.MUMCU” tarafından yapılmıştır. Zamanının fiyatı ise ,1 Lira olarak arka kapağa basılmış.

Ön kapak tasarımından farklı olarak hazırlanan İç kapakta  adına ön kapakta yer verilmeyen Müellifin adı da yer almaktadır. Keza ön iç kapak  ve arka iç kapak Banka reklamlarına ayrılmıştır. Kitabın son sayfaları da dahil toplam 4 ayrı sayfasında daha farklı Banka reklamlarına yer verildiği görülmektedir.

Yazı sayfalarından önceki ilk yaprak Mehmet Emin Yurdakul’un bilindik resimlerinden birine ayrılmış bulunmaktadır. Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Eserlerinden Örnekler olmak üzere toplam dört bölümden oluşan kitapta şiirleri kadar, şairin 1919 ve 1921 yıllarına ait yayınlanmış yazılarına yer verilmiştir.

Kitabın üçüncü bölümü olarak değerlendirilen “Eserleri” bölümünün başında “Bibliyografya”ya ve yazıların sonunda da “İçindekiler” sayfalarına yer verilmiştir. Sayfa sıralaması da yapılmış bulunmaktadır.

Yazarın çok sayıda dip not kullanarak kaynak ve söz açıklamalarında bulunduğu görülmektedir.

Kitabın son 3 sayfası Türk Dil Kurumu Yayınları’nın  genel tanıtımına,  arka kapak ise, TDK Tanıtma Yayınları’nın tanıtımı ve duyurusuna ayrılmıştır. ( HC Koleksiyonu, 0321091)

::::::::::::::::::::::


CUMHURİYETİN 50. YILINDA TÜRK KADINI- KEMAL SAVCI

” Ankara Cihan matbaası “tarafından  1973 yılında basılan kitap, 12.8 x 19.5 cm boyutlarında, karton kapak ve 240 sayfadan oluşmaktadır.

Kitabın kapak düzeni “Nezih DANYAL” tarafından yapılmıştır. Zamanının fiyatı ise 25 T.L. olarak arka kapağa basılmış.

Ön kapak tasarımından farklı olarak hazırlanan İç kapakta yazar adına yer verilmemiştir. İç kapaktan sonraki ilk yaprak ” İçindekiler” sütununa ayrılmakla birlikte, sayfa sıralamasının yapılmadığı görülmektedir. Yazar, “Giriş”  başlıklı yazısında “bu güne kadar kadının çeşitli problemleri hakkında birçok yazı yazılmış, birçok eser yayınlanmıştır. Bu araştırmaya girerken kadının ilk çağlardan başlayarak günümüze kadar toplum içinde araştıran bir esere rastlayamadık. Onun içindir ki uzun süren bir araştırmaya girip bu kitabı hazırlamak gereğini duyduk” demektedir.

Kadın konulu bir çok makalenin ve incelemenin yer alıp, söyleşilere yer verilen, ara sıra da biyografilerle desteklenen kitabın son bölümü, isim yapmış bazı kadın fotoğraflarına ve kadın şiirlerine ayrılmış bulunmaktadır.

Kitabın, sırt baskısında kitabın adına ve yazarına yer verilmiş olup,  arka kapağı yazar Kemal SAVCI’nın biyografisine ayrılmıştır. ( HC Koleksiyonu, 0321092)

::::::::::::::::::::


1975 DÜNYA KADINLAR YILI DOLAYISIYLE DİN VE KADIN-ALTAN TEKYILDIZ/ M .BAHATTİN ÖZPİRİNÇÇİ

“Elek Yayınları “tarafından Ankara Akademi Matbaasında 1975 yılında basılan kitap, 11,1 x 19,3 cm boyutlarında, karton kapak ve 104 sayfadan oluşmaktadır.

Elek Yayınları’nın ” Bilgi Dizisi”nin 1 Numaralı yayını olan kitabın kapak düzeni ” Sabriye Demir TÜRKOĞLU”  tarafından yapılmıştır. Zamanının fiyatı ise 15 Lira olarak arka iç kapağın altına basılmış.

Ön kapak tasarımından farklı olarak hazırlanan İç kapakta  adına ön kapakta yer verilmeyen Müelliflerin adı da yer almaktadır. İç kapakta ” 1975 Dünya Kadınlar Yılı Dolayısıyle” ibaresi yer almamakta, yayınevinin logosu kullanılmış bulunmaktadır. Keza ön iç kapakta müelliflerden Altan TEKYILDIZ’IN yayınlanmış ve yayınlanacak kitaplarından duyular yer almaktadır.

İç kapağın peşinden 3 sayfa özlü söz ve hadislere ayrıldıktan sonra, sayfa sıralanması yapılmış ” içindekiler” sütununa yer verilmiştir.

Devamında yer alan  “A.T” rumuzuna ait ” Önsöz” yazısında, ” kanımızca, insanları en çok etkileyen DİN, kadın üzerinde daha çok korku ve baskı niteliğinde kendini göstermiştir” denilmektedir.

Kitabın muhtelif 4 sayfası Banka reklamlarına ayrılmıştır.Son iki sayfasın da ise değişik Hadisler yer almaktadır. Kitabın arka kapak içi ise, “Kitabın hazırlanmasında yaralanılan bazı kaynak eserler” başlığı altında değerlendirilmiştir. Arka kapakta ise çini süslemesine yer verilmiştir. Kitabın üçüncü bölümü olarak değerlendirilen “Eserleri” bölümünün başında “Bibliyografya”ya ve yazıların sonunda da “İçindekiler” sayfalarına yer verilmiştir. Sayfa sıralaması da yapılmış bulunmaktadır. ( HC Koleksiyonu, 0321093)

:::::::::::::::::::::::


ayasofya

AYASOFYA-ALİ SAMİ BOYAR

” İstanbul Maarif Matbaası” tarafından 1943 yılında basılan kitap, 24.3 x 32.0 cm boyutlarında, karton kapak ve 18 sayfadan oluşmaktadır.

Ön kapak tasarımından farklı olarak hazırlanan İç kapakta, kitabın adı ” Ayasofya ve Tarihi” olarak düzeltilerek, yazarın ” Ayasofya Müzesi Müdürü” olduğuna dair ibare de yer almaktadır.

Keza yine bu sayfada yer alan “renkli ve tarama resimler müellif tarafından yapılmıştır” ibaresinden kapak desenlerinin de müellifi tarafından yapıldığı anlaşılmaktadır. İç kapak arkasında ise ” Bu kitaptaki metin, Matbuat Umum Müdürlüğü neşriyatından olan La Turquie Kemaliste’nin No: 41, Şubat 1941 sayısında neşredilmiştir. Yalnız mozaik bahsi ilavedir” denilerek kaynak açıklaması yapılmaktadır.  Zamanının fiyatı ise F.225 kuruş olarak arka kapağa basılmış.

Müellifi tarafından çizilmiş çok sayıda siyah beyaz ve renkli resim ve çizimlerin de yer aldığı Kitabın son iki sayfası yerleşim planlarına ayrılmış bulunmaktadır.

Yazarın çok sayıda dip not kullanarak kaynak ve söz açıklamalarında bulunduğu görülmektedir. ( HC Koleksiyonu, 0323091)

::::::::::::::::::::::


LİBYA, TRABLUSGARB,BİNGAZİ VE FİZAN-CELAL TEVFİK KARASAPAN (Büyükelçi)

“Ankara- Resimli Posta Matbaası Ldt. Şirketi” tarafından  1960 yılında basılan kitap, 15.9 x 24.0.6 cm boyutlarında, karton kapak ve 402 sayfadan oluşmaktadır.

Kitabın kapak deseninin kimin tarafından yapıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Zamanının fiyatı ise 20 Lira olarak arka kapağa basılmış.

Ön kapak tasarımından farklı olarak hazırlanan İç kapakta, yazarın adı hurufat hatası olarak “Cela. Tevfik KARASAPAN” olarak yazıldığı görülmektedir.İç kapaktan sonraki yaprak, yazarın kitabı eşine olan ithafı için yazılmış, bir paragraflık yazıya ayrılmış bulunmaktadır.

Yazar 3 sayfa ayırdığı “Önsöz” ünde ” Bir zamanlar Türk-İslam vatanının ayrılmaz parçaları sayılmış olan Arap ülkelerinden birini yeni nesle tanıtmak, ona bir yandan şerefli tarihini hatırlatırken öte yandan dedelerimizin üç kıt’a üzerinde kurdukları büyük imparatorluğun zaaflarını göstermeğe çalışmak ve bugün hepsi de bağımsızlıklarını almış bulunan o ülkelerin Türk idaresinden sonraki gelişimlerini anlatmak istedim” demektedir.

Devam eden sayfalarda “Bahisler” başlığıyla  sayfa sıralamalı genel bir fihrist daha sonra da ” Ayrıntılı Fihrist” başlığı altında 18 ana başlık altında kitabın ayrıntılı ancak sayfa sıralamasız fihristi verilmiş bulunmaktadır.

Kitap içinde sayfaya bağlı konumda bir adet 43.0 x 46.0 cm boyutlarında Kuzey Afrika Coğrafi haritası, 23.0 x 28.0 cm boyutlarında Turgut Reis Camii Projesi Planı yer almaktadır.

Kitabın muhtelif sayfalarında, kitap sayfası ve ilave kuşe kâğıt ekli  çok sayıda siyah beyaz resimlerin olduğu görülmektedir.

Kitabın son altı sayfasından üçü” Bibliyografya”ya diğer  üç sayfası ise ” Baskıdan sonra görülen başlıca yanlışlar ve doğruları” sütunlarına ayrılmış bulunmaktadır.

Yazarın çok sayıda olmamakla birlikte  dip not kullanarak kaynak ve söz açıklamalarında bulunduğu görülmektedir.( HC Koleksiyonu, 0323092)

:::::::::::::::::::::


TRABLUSGARB’DE BİR AVUÇ KAHRAMAN- CEMAL KUTAY

“Tarih Yayınları Müessesesi”tarafından İstanbul Ercan Matbaası’nda 1963 yılında basılan kitap, 11.7 x 16.7 cm boyutlarında, ciltli kapak ve 328 sayfadan oluşmaktadır.

Tarih yayınları müessesesinin ” Tarih Konuşuyor Serisi”nin 6 Numaralı yayını olan kitabın zamanının fiyatı ise, Ciltli On Lira olarak kitap sonuna basılmış.

İç kapakta, kitabı neşredenin adı ( Mustafa UNAN) belirtilmiş, arka sayfasında ise “Kitabın içindeki çerçeveli, müstakil bahisler” başlıklı  “C.K” rumuzlu yazıya yer verilmiştir. Bu yazıda kitabın asıl mevzuu dışında kalan fıkraların çerçevelendiği okura hatırlatılmaktadır

Devam eden sayfalardaki ” Elinizdeki Kitap” başlıklı yazar Cemal KUTAY’a ait önsözde; “Elinizdeki kitap, İmparatorlumuzun buhranlı ve karanlık günlerinde, fırsat bekleyen bir sömürgeciye karşı, devlet olarak değil, Ordu’nun cesur ve vatansever bir avuç zabitinin giriştiği şeref ve haysiyet kavgasının hikayesidir” denilmektedir.

Yazar bu yazısı içinde ” Elinizdeki kitabın hususiyetlerinden birisi, Atatürk’ün son akrabası olarak hayata gözlerini 1962 senesinde yuman Tayyare Cemiyeti Reisi ( Hava Kurumu Başkanı) Rize Mebusu Fuad Bulca merhumun neşredilmemiş hatıralarını da ihtiva etmesidir” ilave bilgisini de okuruyla paylaşmaktadır.

Kitabın muhtelif sayfalarında, çok sayıda siyah beyaz resimlerin olduğu görülmektedir.

Yazarın çok sayıda olmamakla birlikte dip not kullanarak kaynak ve söz açıklamalarında bulunduğu görülmektedir.

Kitabın son iki sayfası ise, yazarın yeni çıkan başka bir eserinin tanıtımı için ayrılmış bulunmaktadır.( HC Koleksiyonu, 0323093)

:::::::::::::::::::::


MEVLEVİLİKTE RESİM, RESİMDE MEVLEVİLER-ŞAHABETTİN UZLUK

“Türkiye iş bankası Kültür Yayınları” tarafından Türk tarih Kurumu Basımevinde 1957 yılında basılan kitap, 17.0 x 24.0 cm boyutlarında, karton kapak üstü baskılı şömize kapak ve 156 + 120 olmak üzer toplam 276  sayfadan oluşmaktadır.

Kültür Yayınları’nın I. Seri’nin 5 Numaralı yayını olan kitabın kapak düzeninin kimin tarafından yapıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. Zamanının fiyatı ise Onbeş Lira olarak şömize kapak iç kanadına basılmış.

Ön kapak tasarımından farklı olarak hazırlanan İç kapakta, Türkiye İş Bankası’nın logosuna da yer verildiği görülmektedir. Tek başına karton kapakta da yer alan ” 30 Eylül 1207- 30 Eylül 1957: Bu kitap, Türklüğe, İslamlığa ve insanlığa varlığı şeref olan Büyük Mevlana’mızın yedi yüz ellinci doğum yıldönümünde aziz ruhuna sunulmuştur” ibaresi, iç kapaktan sonraki sayfaya da yerleştirilmiştir.

Sonraki ilk yaprak sayfa sıralanmasının da yapıldığı ” İçindekiler” sütununa ayrılmış bulunmaktadır.

Yazar Şahabettin UZLUK başlığı bulunmayan önsöz niteliğindeki yazısında” dağınık durn, bazen kütüphanelerin köşelerine atılmış olan Mevlevi eserlerini bir bir senelerce aradım. Garp kaynaklarındaki Mevleviliğe at bilgileri de birlikte mütalaa ettim. Bazen bir renk âlemi, bazen bir hat, bir oyma bediası için seve seve günlerimi bağışladım” demektedir.

Yazar ana tema olarak 4 bölüm başlığı altında hazırladığı kitabının her bölüm bitimine o bölümün bibliyografyasını da eklemiştir. Yazılarının sonuna da ” Kişi Adları” “Yer Adları” ve ” Özel Yerler Adları” indekslerini koymuştur.

Kitabın 156 ‘ıncı sayfasında “Resimler” başlığında başka bir bölüm ayrılarak toplam 120 sayfada siyah -beyaz olmak üzere 154 fotoğrafa yer verilmiştir.  Resimlerin alt yazıları olmakla birlikte, bu bölümün ilk 7 sayfası resim açıklamalarını ihtiva eden bir liste ile başlamaktadır.

Kitabın şömize arka kapağında İş Bankası Kültür Yayınları’nın amblemine ayrılmıştır. Kitabın sırt baskısında, kitabın adına, İş Bankası amblemine ve yayın sayısı olan ( 5) sayısına ver verilmiştir.

Yazarın çok sayıda olmamakla birlikte dip not kullanarak kaynak ve söz açıklamalarında bulunduğu görülmektedir.( HC Koleksiyonu, 0323094)

:::::::::::::::::::


aziznesin1

HANGİ PARTİ KAZANACAK?- AZİZ NESİN

“Düşün Yayınevı” tarafından İstanbul-Yeni  Matbaada 1957 yılında basılan kitap, 13.6 x 19.7 cm boyutlarında, karton kapak ve  96 sayfadan oluşmaktadır.

Düşün Yayınevi’nin ” Mizah  Serisi”nin 18’inci kitabı olan bu kitabın kapak deseninin kimin tarafından yapıldığına dair bilgi bulunmamaktadır. Zamanının fiyatı ise 2 Lira olarak arka kapağa basılmış.

Ön kapak tasarımından farklı olarak hazırlanan İç kapakta, yayınevinin amblemine ve” Mizah Hikayeleri” ibaresine rastlanılmaktadır. Kapakta kullanılan kağıdın inceliğinden ön baskı olduğu gibi sırta vurarak tersinden okunur bir görüntü yaratmıştır.

Aynı görüntüyü arka kapak için de söylemek gerekmektedir. Düşün Yayınevi’nin tanıtımına v yeni kitap duyurusuna ayrılan bu sayfa , sırtından okunur bir hal oluşturmuştur.

Kitap, Aziz NESİN’in kitaba adını da veren “Seçimi Kim Kazanacak?” Hikâyesi başta olmak üzere toplam 18 hikâyesinden oluşmaktadır. Aziz NESİN bu hikâyesinde seçim zamanı küçük kasaba ve köylük yerlerde yaşanan parti propagandalarına göre parti değiştirip duran insanların günlük hallerini mizah gücüyle işlemektedir. Seçimlere karşı halkın tutumunu şu deyişlerle tanımlamaktadır.”Ak koyun kara koyun, papuçları giyerken belli olur”( HC Koleksiyonu, 03230915)

::::::::::::::::::::


EBCED HESABI- MUHARREM MERCANLIGİL

” Ankara Doğuş Ltd. Şirketi Matbaası” tarafından 1960 yılında basılan kitap, 13.8 x 19.6 cm boyutlarında, karton kapak ve 96 sayfadan oluşmaktadır.

Kitabın sayfa düzenlemesi “İzzet ÇETİN” tarafından yapılmış olup, imzası da desen üzerinde yer almaktadır. Kapak üstünde yer alan Osmanlıca ” Ebced” hattının, Prof. İsmayil Hakkı BALTACIOĞLU’na ait olduğu ilk iç kapak arkasında belirtilmiştir. Zamanının fiyatı ise 500 Kuruş olarak arka kapağa basılmış.

Keza Ön kapak içinde “Dikkat” başlıklı kısa bir not ile baskı esnasında bozuk çıkan hurufat hakkında okur uyarılmaktadır.

İkinci iç kapak arkasında ise ” M.M.” rumuzuyla  bir ithaf yazısı bulunmaktadır. Devam eden sayfalarda ” Önsöz” başlıklı yazısıyla yazar Muharrem MERCANLIGİL, ” Milli Kütüphanede çalışırken bir okuyucumuzun sorusunu cevaplayamayınca, Ebced Hesabını ve Tarih Düşürmeyi öğrenmemiz gerekiyordu. Araştırmaya başladım. Fakat bu konuda ne bir kitap, ne de bir makale bulabildim” diyerek zorlu çalışmasından söz etmektedir.

Önsöz’ün bitiminde yer alan tek sayfalık” SUNMA” başlıklı yazıyla da Osmanlıcanın çok basit yazma ve anlam kurallarından bahsedilerek okur bilgilendirilmektedir.

Ana tema olarak toplam beş bölüm üzerinden hazırlanan kitabın geniş bir ” İçindekiler” sayfası bulunmaktadır. Sayfa sıralanması da ayrıntılı olarak yapılmıştır.

Kitabın arka iç kapağı, yazarın yayınladığı aylık bir derginin yeni sayısının tanıtımına ayrılmış bulunmaktadır. Yazarın çok sayıda dip not kullanarak kaynak ve söz açıklamalarında bulunduğu görülmektedir. ( HC Koleksiyonu, 0323096)

Comentários


bottom of page