top of page

Aranan Kitap


Kaynak arama ve bihaber olduğumuz dokümanlara ulaşma çabamız içinde yer alan uğraşımız bize bilinmedik kapılar açıyor. İşte öyle bir zamanda yakaladım bu kitabı da. İnternette yaptığım arama esnasında karşıma çıkıverdi. Evet başlığı ve adı ürkütücüydü, lakin içinde yeralan bilgiler, bir çok esere kaynaklık edebilirdi.

“Yunanlıların Anadolu’da yaptıkları zulüm ve yıkımlar” adını taşıyan kitap, yurtdışında servis yapan bir kitap satıcısının listesinde yer almaktadır.

İlginç olan bilgiler ise kitapın kapağında yer almakta;  1923 yılında basılmış ve Türk Delegasyonu tarafından basılmış. Diğer bilgiler ise, Lozan’da basıldığı ve  50 sayfadan oluştuğu. Bir fotoğraf albumü özelliği taşıyan kitabın, çok sayıda fotoğraf içerdiği tahmin olunmaktadır. Elbette ki bu fotoğrafların, Kurtuluş Savaşımız esnasında uğradığımız yıkımlara ait olduğu kuşku götürmez bir gerçektir.

Niyetimiz, asla bir başka Millet düşmanlığı yaratmak veya yeniden hortlatmak değildir. Üstelik geçmiş tarihimiz içinde bunca yıldır ilk kez  bu kadar uzun süreli sessiz sedasız , sorunsuz bir komşuluk yaşadığımız  bir millete karşı.  Lakin bazı insanlar, tarihin kaybolup gidebilecek değerlerine her şeye rağmen sahip çıkmak zorundadırlar. Bizce bu kitap da öylesine bir eser olarak görünmektedir.

Satış fiyatının el yakıcılığına rağmen, ona ulaşma gayretlerimiz son bulmayacaktır. Kütüphanelerimizde olup olmadığı konusundaki çabamız ise bir sevinç ışığı yakmış durumdadır. En azından görme adına yapılacak bir çalışmamız bize heyecan vermektedir. Ya da her şeye rağmen bir beklenti içinde olmak!

Comments


bottom of page