top of page

Ankara Radyo Evi

Ankara Radyo Evi ve Türkiye Radyosu

 Türkiye Radyosu adı altında çalışacak olan yeni radyo istasyonunun açılmasıyla ilgili “Açılma Töreni Hatırası- 30.10.1938” adıyla, yayınlanan “ Ankara Radyodiffüzyon İstasyon ve Stüdyosu Tesisatı” adlı kitap, Ankara koleksiyoncularının yeni ilgi alanlarından birini oluşturacak.

 İstanbul’da Alaeddin Kıral Klişe Fabrika ve Basımevi tarafından 1938 yılında basılan kitap-broşür, toplam 48 sayfadır.

 Kuşe kapak ve kağıda basılan kitap-broşür 23.5 x 17.0 cm boyutlarında olup, kapak bilgilerini ve basım yeri ile basım tarihi bilgilerini ihtiva eden bir iç kapağı da bulunmaktadır. Büyük Önder Atatürk, Başvekil Celal Bayar ve Nafia Vekili Ali Çetinkaya’nın tam sayfa resimleriyle ilk sayfalarını devam ettiren kitap- broşürde “ Yeni Ankara Radyo İstasyonu” başlığıyla yazılmış iki sayfalık önyazı genel bilgileri ihtiva etmektedir.

 Yazıda yeralan, “ İstasyonun inşaasına Haziran 1937 de başlanmış ve 22 Temmuz 1938 tarihinde bitirilmiştir. Gümrük resimleri, Ankara elektrik santralı ile Etimesgut Radyodiffüzyon İstasyonu arasına uzatılan cereyan kablosu ve inşaat esnasında yapılan ilavelerle istasyonun bedeli ( 1.683.399 ) liraya baliğ olmuştur” denmektedir. İçinde çok sayıda resime yer verilen kitap- broşürde, Ankara Radyo Evi’nin döneminin 3 adet resmine de yer verilmiştir.


Ankara Radyo Evi'nin 1938 tarihli fotoğrafı


 Kanımızca tarih itibariyle Atatürk Döneminin en son açılışlarından birini teşkil eden Ankara Radyosu’nun açılış töreni, aynı zamanda o dönemin en büyük işlerinden birininin tescili gibidir. Kitap- broşürde yeralan ifade buna tanıklık etmektedir.” Türkiye Radyosu adı altında çalışacak olan yeni radyo istasyonumuzla, Türkiye, hem yurttaşlarının medeni ihtiyaçlarından birisini en büyük ölçüde tatmin etmiş, hem de Milletlerarası Radyo Aleminde layık bulunduğu şerefli mevkii almıştır.Bundan böyle, küreyi dolaşan sesler arasında Türkün gür sesi de bulunacak ve duyulacaktır.”


Ankara Radyosu İstasyon ve Stüdyo Tesisatı


Comments


bottom of page