top of page

Koleksiyonumdan Takvimler: Azot Sanayii 1967

Kurumsal kimlik adına yayınlanmış takvimler, bize tarihi bir süreci de hatırlatır. İşte bunlardan yalnızca biri;  şimdilerde yeri boş bırakılmış  bulunan ancak geçmişte ülkemiz tarımı için öncelikli konumu unutulmayan  Azot Sanayi A. Ş  Genel Müdürlüğü tarafından çıkartılmış olan takvimdir.

Azot Sanayii, 1967 başlıklı Takvim, 7 x 10,6 cm boyutlarında karton baskılı bir takvimdir. Kapak ve  iç sayfaları da aynı kalınlıkta kartondan yapılan takvim, her biri bir ayı ihtiva eden 12  iç yaprak taşımaktadır.

Kapağıyla birlikte sol üst köşeden menteşelenen  ( raptiyelenen) takvimin kapağında ” Azot Sanayi, sayın çiftçilerimize hayırlı bereketli yıllar diler” ifadesi yer almaktadır. İç sayfalara, menteşelenen köşeden sayfalar  kaydırılarak ulaşılmaktadır.

Kapağın iç sayfasında 1968 yılı takvimi yer almaktadır.


İç sayfalar ise ifade olunduğu gibi,   sayfanın yarısı her biri bir ayın takvimine ve diğer yarısı ise  gübre kullanımına ait belirli spotların çizimli( grafik)  sunumlarına ayrılmış bulunmaktadır. Bu yönüyle güzel deyiş ve atasözlerinin bu amaçla kullanımına şahit olunmaktadır.

Örneğin; Mart 1967 ayına ait sayfanın  mutlu bir çiftçi figürü veren grafiğinin altında ” Gübreli toprağın verdiğini kimse vermez” ibaresi yer alırken,  Haziran 1967 ayına ait sayfanın şaşkın bir çiftçi figürü veren grafiğinin altında ” Gök ağlamayınca yer gülmez, gübre vermeyince ekin bitmez” ibareleri yer almaktadır.

Tamamıyla benzeri söz ve grafikler ile süslenen takvim sayfalarının arka yüzlerinde ise ay itibariyle meyve ağaçlarının ve  bitkilerin gübrelenmesi, değişik gübrelerin tanıtımı ve özelliklerini ihtiva eden bilgiler yer almaktadır. Bu sayfalardan biri de, Azot Sanayii A. Ş Genel Müdürlüğü’nün kuruluşuna ayrılmış bulunmaktadır. Buna göre;  Azot Sanayii A. Ş Genel Müdürlüğü, 25.12.1953 Tarih ve 4/2006 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Sermayesi 120.000.000 Tl olup, tesisleri 548.000.000 TL ne malolmuştur.

Azot Endüstrisi dört mühim gayeye hizmet edecektir.

1. Memleket ziraatinin ilerlemesine,

2.Yurt müdafasına,

3.Kimya sanayiinin gelişmesine,

4.Memleket ekonomisinin kalkınmasına.

Azot Sanayii A. Ş. Genel Müdürlüğü’nün yıllık istihsal programı ise aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Amonyum Nitrat Gübresi 62.000 Ton, Amonyum Sülfat Gübresi 83.000 Ton, Kesif Nitrik Asit 3.000 Ton, Teknik Amonyum Nitrat 4.000 Ton ve Mayi Amonyak 150 Ton’dur.

Bu bilgiler, küçücük boyutları olan,  1967 Yılı Azot Sanayii Takviminin yalnızca küçük bir kısmını teşkil ediyor aslında. Her zaman söylediğimiz bir sözü bir kez daha yineleyerek bitirelim.

Takvim, yalnızca bir takvim değildir.

Comentarios


bottom of page