top of page

Baha TOVEN Takviminden Bir Yaprak

Takvim ile ilgili yazımlarından en çok okunanlarındandır, Baha TOVEN Takvimi üzerine yazdıklarım. Her şeyden çok bu değeri, Baha Toven’in şahsiyetinin “gizliliğine” vermekteyim. Oysa bu kadar çalışkan, yaratıcı, entellektüel yapıda bir insanın, kısacası aydın bir kimliğin yeterince bilinmemesi de hayret verici.


Bir kaç yerde bir kaç satır yazı hepsi. Belki de bizim yazdıklarımız en uzunlarından biri. Ne yazık ki, meşguliyetlerimizin çokluğundan vakit bulup yeni bir şeyler bulmaya, yazılanlara ilave etmeye pek vaktimiz olmuyor.

Son günlerde yoğun bir şekilde başka bir” gizli aydımızın” izi sürülmekten, Baha Toven’e vakit bulunamıyor.

Oysa, başta Bahaedddin Mehmet Toven, Asım Atıf Kültür, İbrahim Pertev Endüstri, Hazım Atıf Kuyucak, Halil Fikret Kanat   olmak üzere bazı gizli kalmış aydınlarımızın, yıllar öncesine dayanan varlıklarıyla bugün  ayaktayız. Onların görüş ve ilhamlarıyla koşturuyoruz.

Bu ve benzeri isimlere olan manevi borcumuzu ödemeden, ödeyemeden rahata ermemiz de mümkün değildir.

Halil Fikret Kanat gibi aydın ve ülkemizin ilk eğitim doktorasına sahip bir insanın, simasına bürünmüş olarak göstermek nasıl bize nasip olduysa, sanırım İbrahim Pertev Endüstri’nin de simasına bürünmüş olarak göstermek bize nasip olacaktır. İbrahim Pertev ile gıyabında gelişen ve vukubulan bu hasbıhalimiz, sanırım borç temizlemeye çok küçük de olsa bir katkı olarak görülecektir.

Heyecan ile okunacak bir hayat hikayesidir onun hayatı.O, mücadele, mücadele ve mücadeledir. Ve o mücadelenin içinden ansızın çekilivermektir.

Gördünüz, yazı nerelere geldi? Oysa ufacık bir takvim yaprağı göstermekti amacımız, ufacık bir takvim yaprağı. Ancak , nafile!

Elimizde tamıtamına 67 yıl önceki bir takvim yaprağı var. Üstelik 4 Mart Pazartesi Gününe ait ve Baha TOVEN Takviminden.

Comments


bottom of page