top of page

1330 Sene-i Maliyesine Mahsus Takvim


1330 Sene-i Maliyesine Mahsus Ceb Takvimi

( Singer’in Hediyesi )

Koleksiyonumuzda yer alan Takvimlerin zaman zaman tanıtımını da yapmakta olduğumuz malumunuzdur. Ne var ki, bu tanıtım yazılarımız  çok arzulamamıza rağmen bazen teknik, bazen de ihtiyati tedbirler ile pek mümkün olamıyor.

Tanıtacağımız ceb takvimi, 1914 yılına ait ve Singer Dikiş Makinalarının hediyesi olarak basılıp dağıtılmış bir takvimdir.  Sayfa boyutu, 8.4 x 13,4 cm dir.

Singer Dikiş Makinaları Kumpanyası’nın  marka tanıtım ve makina kullanım rehberi hüviyeti de taşıyan takvimin dış kapak içi “ Mühim İzahatlar”a ayrılarak tamamıyla makina yağlama hususunu anlatmaktadır. İlk sayfada ise Singer Dikiş Makinası resmiyle birlikte makina ve marka tanıtımına yer verilmiş bulunmaktadır.

Devam eden sayfa ise Tuğra resmiyle başlayıp;

“ Veladet-i  Hazret-i Şehriyar = 20 Şevval 1260,

Cülus-u Hazret-i Hilafet-Penahileri =7 Rebiül Ahir sene 1327- 14 Nisan sene 1325,

Iyd-i Milli Kanun-i  Esasi-iye Osmaniye’nin Tekraren İlan-ı Tarihi= 24 Cemaziel Ahire sene 1326- 15 Temmuz sene 1324” bilgilerini ihtiva eden özel bir sayfa ile devam etmektedir.

Diğer sayfa, Hüsuf ve Küsuf günlerine ayrılmış, yıl içinde tutulacak güneş ve ay tutulmaları hakkında bilgiler verilmiştir.

Peşpeşe 24 sayfada, her aya iki sayfa ayrılmak suretiyle, aylar hakkında takvim bilgileri sıralanmıştır. Bu takvimi ilginç kılan özelliklerden biri, yukarıdaki satırlarımızda ifade etmeye çalıştığımız özel sayfada kullanılan tabir ve dil ifadesinin farklılığı kadar, aylık takvim bilgilerinin verildiği bu sayfalardır. Bu sayfalarda, hem 1332 senesi Hicriye-i Kameriye, 1292 senesi Hicriye-i Şemsi, 1330 sene-i Maliye ve 1914 senesi Miladiye takvim bilgileri bulunmaktadır.


Devam eden sayfa,” Ezan-i  Saatlerin, Vesati  ( zevali ) Saate Tahvili” konusuna ayrılmış, son iki sayfa ise, “Saatlerin Tahvil Cedveli” olarak düzenlenmiştir.

Toplam 32 sayfa olan takvim’in arka kapak içi ve dışı yine Singer Dikiş Makinalarının marka tanıtımına ve kullanım izahatlarına ayrıldığı görülmektedir.

Bunun dışında sayfaların hemen hemen tamamında, sayfa üst ve yanlarına yazılmış, Singer Dikiş Makinası ile ilgili tanıtım sözlerine rastlanılmaktadır. Örneğin: Ekmeği ekmekçiden al, dikiş makinasını Singer’den” lafzı, bunlardan sadece birini teşkil etmektedir.

Basıldığı matbaa bilgi ve yeri bulunmayan takvimin, ifade edilen “hediye”  özelliği sebebiyle de üzerinde satış fiyatı  bulunmamaktadır.

Comments


bottom of page