top of page

Uluğ Bey


Uluğ Bey

Osmanlılar ile yakın ilişkiler kurdu. Uluğ Bey’in Il. Murat’ın yani Anadolu Türk Rönasansının kurucusunun çağdaşı olduğu hatırlanırsa, Türklük dünyasının XVI. yüzyıldaki büyüklük çağına nasıl hazırlandığı daha iyi anlaşılır Sultan Şahruh’un öldüğü 12 mart 1447 tarihine kadar Batı Türkleri, başta Osmanlı  İmparatorluğu olmak üzere, Herat’taki Timur Oğulları‘nın yüksek egemenliğini tanıyorlardı. Uluğ Bey’le beraber bu birlik de parçalandı. Batı Türkleri Doğu Türk’lüğü ile ilgisini kesip ayrı bir alem yaratmak hamlesine girişti. Uluğ Bey’in, büyük babası Timur‘un tahtına, Timur Oğulları‘nın 4. imparatoru olarak oturması 3 yıl bile sürmedi. 56 yaşına yaklaşan büyük hükümdar, Ülkesinde çıkan bazı ayaklanmaları bastırdı.25 kasım 1449’da Horasan halkının başına geçerek ayaklanan büyük oğlu Rüknettin Abdüllatif Mirza tarafından öldürüldü. Yerine Sultan Rüknettin Abdüllatif Mirza (1425? – 1450) geçmiş, 4,5 aylık bir İmparatorluktan sonra, babasına ve kardeşi Abdülaziz Gürkan Mirza’ya hazırladığı sona uğrayıp öldürülmüş, Sultan Rüknettin Abdüllatif Mirza’nın 2 oğlu da çok yaşamamıştır.

Uluğ Bey Zic'i

bottom of page