top of page

Türk İşçisi ve Sanatkarı !

19 Mayıs Sayfası *

Türk İşçisi ve Sanatkarı!

Yukarıda okuduğun tarihte; senin kurtarıcın büyük ATATÜRK İstanbuldan Samsuna ayak bastı. Oradan Anadoluya geçerek yüksek dikmenlerin üstünden Türk milletine ayağa kalkmak, harekete geçmek, gençleşmek ve elinden alınmak istenilen toprağı, hürriyeti ve istiklali için şahlanmak işareti verdi.

Türk mileti, kurtarıcı sesin geldiği tarafa döndü, baktı. Parlayan güneşi gördü. Derhal ayağa kalktı. Harekete geçti. Gençleşti, şahlandı. Yumruğunu sıktı ve nihayet en hür milletlerin en hür milleti oldu.

Bugün Türk, Atatürk’ün ışığı altında güzelliğin, hareketliliğin, canlılığın, uyanıklığın, dürüstlüğün, mertliğin ideali.. Su, ışık ve hava sevgisinin duygusu.. Sağlamlıkla güzelliğin aşkı ve sevgisidir.

Atatürk’ün ; zulmü, esareti, ihaneti çiğneyerek Samsuna ayak bastığı 19 mayıs günü, Türk milletinin yeniden doğmasının ve gençleşmesinin senbolüdür.

Bu yeni doğuş ve gençleşme senbolünü, bugün bir taraftan Eskişehir, Kayseri, Turhal, Nazilli, Bursa, İzmit, Ereğli, Malatya, Karabük ve daha bir çok yerlerde kurulan modern fabrikaların ve onların içinde çalışan uyanık Türk işçisile sanatkarının ocak karşısında ve tezgah başında gülen yüzünde okuyoruz.

Türk işçisi ve sanatkarı ! Her yıl 19 Mayıs gününü sev ve kutlula! Bayramına iştirak et!.

İbrahim Pertev ENDÜSTRİ

*Bu sahifemiz bundan böyle bütün millete hitap eden bir spor bayramı halinde kutlanması kararlaştırılan o büyük güne ithaf edilmiştir.

——–

Bu yazı, İbrahim Pertev Endüstri’nin yayınladığı, Endüstri Dergisi’nin  Nisan 1937 Tarihli Yıl 22, Sayı 8 nolu nüshasından aynen alıntılanmıştır. Hiç bir imla ve yazı düzeltmesine gidilmemiştir. H.C

Comments


bottom of page