top of page

Suriye’de Müstakil Bir Ermeni Krallığı Kurmak İstiyorlar!


Hiç bir zaman ” gündelik siyaset” üzerine yazı yazmak, yorum yapmak işimiz olmadı. Olmaz da inşallah! Ne var ki eski yazılara, eski, kitaplara ve eski gazete haberlerine olan düşkünlüğümüz, bize bu yazılardan dersler almayı öğretti. Yıllar sonra bu yazılara bir dönüp bakmanın gereğini ortaya koydu.

Ah bu efemeralar..

İşte elimizdeki bir gazete kupürü de yaklaşık 82 yıl önce yaşananlardan, bu güne ( bu ana), bu vakte işaret düşürüyor.

Yıl 1933, Son Posta Gazetesinin 15 Haziran Perşembe günlü sayısının ilk sayfası. Başlığı ve haberi aynen aktaralım:

Komite Faaliyete Geçti:

Suriye’de Müstakil Bir Ermeni Krallığı Kurmak İstiyorlar!

Berut,10 ( Hususi)

Ermenilerin Taşnak Komitesi buraya yerleşmiş olan Ermeniler arasında şiddetli bir propaganda icrasına devam etmektedir.  Bu propagandanın hedefi Suriye’de müstakil bir Ermeni Krallığı tesisine çalışmak ve bu maksatla açılan iane sandığına mümkün olduğu  kadar fazla miktarda para toplamaktır. Taşnak Cemiyeti  bu hedefe varmak için son günlerde bir kitap neşretmiş ve bütün memlekete dağıtmıştır.

Nikol adını taşımakta olan bir muharririn kaleminden çıkan bu eserde:

Dostlarıma ve düşmanlarıma! serlevhasını taşımaktadır. Muharrir kitabında:

Ortada bir Ermeni yurdu ve bir Ermeni milleti mevzuu bahistir. Diye başladıktan sonra hülaseten şunları söylemektedir:

Tarihi, siyasi ve medeni üç büyük sebebin tesiri altında yaşıyoruz. Eski zamanlarda Şimali Suriye’de muazzam bir Ermeni İmparatorluğu kurmuştuk, yeni zamanlarda ise umumi harbi müteakip asıl vatanımızın bir parçası olan Suriye’ye yerleştik ve Bolşevikliğe karşı bir set teşkil ettik. Esasen nereye gidebilirdik? Tunusa mı? Habeşistan’a mı? yoksa Mançuriye mi? Bittabi hiç birine!

Taşnak Cemiyetinin kitabında bunu müteakip Araplara tevcihi kelam edilerek:

Suriye’de müstakil bir Ermeni Krallığı tesisinin Araplar için de faydalı olduğunu, çünkü Suriyelilerin muharip bir millet olmamaları dolayısıyle, Türk ve Kürt arasında yaşayamayacakları ve çalışkan bir unsurun yardımına muhtaç olduklarını söylemektedir.

Taşnak Komitesi geçenlerde de ( Suriye ve biz) serlevhası altında başka bir kitap neşretmişti ve bu kitap Arap gazeteleri tarafından şiddetli hücumlara uğramıştı.

Görülüyor ki komite bu ve ikinci kitabını da çıkarmıştır. Anlaşılan Arapların şu veya bu şekilde tezahür edecek olan hareketlerini hiçe sayarak maksadı uğrunda çalışmakta devam edecektir.

Comentarios


bottom of page