top of page

SEKA Kitapları


Hayat bize bir oyun oynuyor. Eğer farkındasınız ve fark ederseniz, bir oyun içindesiniz. Kimisi buna şans;  kimisi de “tekkeyi bekleyen çorbayı içer” diyor.

Aslında ikisi de. Ya da hepsi! Ama aslında bir oyun bu!

Daha birkaç ay evveldi, Meteoroloji Tarihine ait bir çuval kitabın önüme konduğu gün. O kadar şaşırmıştım ki, anlatamam. Var mıymış bunlar dedirtmişti. Hala da birçoğunun adına bir başka kaynakta rastlamış değilim.

Şimdi de bir başka oyun içindeyim.  SEKA tarihine ait kitaplar ve onlardan da ilginci, başta SEKA Çaycuma Fabrikası olmak üzere, Afyon ve Adana SEKA Fabrikalarına ait eski yazışmalar, notlar, kitapçıklar, kataloglar, raporlar ve teksir baskı yayınlar. Dosyalar içinde. Bir kapıcı dairesinden ulaştı elime. Ne olduğunu bilmeden alınanlar gibi.

Şimdilik sözünü ettiğim kitapların, yalnızca adlarından, yazarlarından ve   (varsa) baskı yıllarından bahsedebileceğim. Umarım, bir başka vakitte her biri hak ettikleri ilgiyi görüp, canlanacaklardır/canlandırılacaklardır.

Dosyalardan tek tek bahsetmek ise asla mümkün görünmüyor!


O kitaplardan:

Oluklu Mukavva: William John Hutchıson tarafından yazılmıştır. SEKA Genel Müdürlüğünün 11’inci (ya da Romen rakamıyla 2’inci) yayını. 1975 yılında İzmit İşletmesi tarafından yayımlanmış ve 46 sayfa, teksir baskı.

CENTO teknik yardımı kanalıyla İngiltere Hükümetince SEKA’da tertip edilen ve PİRA uzmanlarından William John Hutchıson tarafından verilen Oluklu Mukavvaya ait kurs notları.

Kâğıt Hamuru Üretimi ve Ağartma Teknolojisi: Doç Dr. Şahin Bostancı tarafından yazılan kitap, 1987 yılında Karadeniz Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından Trabzon’da yayımlanmıştır. Teksir baskı olup,516 sayfadır.

SEKA İzmit Türkiye İçin Rehabilitasyon Projesi Fizibilite Etüdü Çaycuma Fabrikası:  Daha önce aktedilen bir sözleşme gereği, ABD Pittsburgh’da mukim Rust Overseas Inc.şirketi tarafından hazırlanmıştır.  Kitap, 11 Haziran 1982 yılında basılmıştır. Teksir baskı olup 334 sayfadır.


Paper Industry and SEKA Balıkesir Establısment: SEKA Genel Müdürlüğü tarafından 1993 yılında İstanbul’da basılmıştır.Toplam144 sayfadır.

Selüloz İmalatı Kimyası ve Teknolojisi: P. Legyel ve S. Morvay tarafından kaleme anılan aynı adı taşıyan eserin, SEKA’da görev yapan mühendis Halil Sönmez tarafından yapılmış tercümesidir. Çaycuma İşletmesi tarafından 1986 yılında basılmıştır. Teksir baskı olup,433 sayfadır.

Selüloz ve Kâğıt Teknolojisi Kurs Notları, Hamur Hazırlama: Lynn W. Danıel tarafından yazılmıştır. SEKA genel Müdürlüğünün 3 nolu yayınıdır. 1973 yılında İzmit İşletmesi tarafından yayımlanmış ve 62 sayfadır. Teksir baskıdır.

Selüloz ve kâğıt teknolojisi kursuyla ilgili olarak Lynn W. Danıel tarafından 20 Ocak- 17 Nisan 1973 tarihleri arasında verilen Hamur Hazırlama notlarıdır.

Kâğıt Teknolojisi: Doç. Dr. Şahin Bostancıoğlu, Doç. Dr. Hüdaverdi Eroğlu ve Dr. Osman İzgi tarafından hazırlanmıştır. Sınaî Eğitim ve Geliştirme Merkezi Genel Müdürlüğü (SEGEM) tarafından 1982 yılında Ankara’da yayımlanmıştır. Adı geçen kurumun 97 sıra nolu yayınıdır. Teksir baskı olup,451 sayfadır.

Steinmüller Su Kimyası Cep Kitabı: Dr.G. Wieland tarafından kaleme alınan eserin, Emrullah Zoroğlu tarafından tercüme edilmiş, teksir baskısıdır.  SEKA Çaycuma işletmesinde 5.12.1985 tarihinde yayımlanmıştır. Toplam 138 sayfadır.

Selüloz ve Kâğıt Kimyası ve Kimyasal Teknolojisi: James P. Casey tarafından hazırlan bu kitap 3 ciltten oluşmaktadır.

Birinci Cilt, “Selüloz Üretimi ve Beyazlatma” adını taşımakta olup,472+ 20 sayfadır.

İkinci Cilt, “Kâğıt Yapımı” adını taşımakta olup,  kitabın 473-1000 sayfa aralarını teşkil etmektedir.

Üçüncü Cilt, “Kâğıdın Teste Tabi Tutulması ve Son Mamul Haline Dönüştürülmesi”, adını taşımakta ve kitabın 1001 ila 1696 sayfa aralarını ihtiva etmektedir.

Her üç cilt de SEKA Genel Müdürlüğü tarafından, Selüloz Basımevi’nde İzmit’te yayımlanmıştır.

Elimizdeki üç cilt de, baskılarının “ Düzeltilmiş ve Genişletilmiş İkinci Baskı” ları olup, 1960 yılında basılmışlardır.

Bilmiyoruz, bunca kitap adını ve fiziksel özelliklerini ardı ardına sıralayarak kime bir faydamız oldu.  Ya da bir kaynakça yaratmaya çalışanlar için yeni bir şeyler ifade etti mi?

Ama umulmadık bir yerden gün ışığına çıkan bu kitaplar ve yukarıda ifade ettiğim gibi müştemilatı sayılacak diğer belge, dosya, yazışma, katalog, dergi, broşür ve kitapçıklarıyla,  SEKA temalı bir koleksiyonun başlangıcı yapılabilinir mi?

İlgilenenler çıkar mı?

Hani, 1980’li yılların başlarında, “SEKA’dan bugün kağıt gelecekmiş “diye aldığımız  ön bilgiyle,  kağıtçıların dükkanına koşturduğumuz vakitleri hatırlayınca, olmaz demiyorum!

Comentários


bottom of page