top of page

Savaştan önce hazırlık yapan Osmanlı Topçu Bataryası

Osmanlı Devletinin nice savaşları var kazanılmış veya kaybedilmiş. Her devletin geçmişinde olduğu gibi. Henüz her savaşını kazanmış bir devlet olamadığı gibi, her savaşını kaybetmiş bir devlet de yok. Önemli olan kaybedilmiş ve kazanılmış savaşlardan bir ders almaktır. Ders almanın en önemli ögelerinden biri de derse neden olan olayı bilmek, hatırlamak ve yaşatmak olsa gerektir. Öyle ya, bilinmeyen, hatırlanmayan, yaşatılmayan bir şeyden nasıl ders alınabilir ki?

Osmanlı Devletinin en son savaşlarından biridir Trablusgarb Savaşları. Hemen peşinden Osmanlı Devleti için “Savaşların Anası” olan Bulgar Savaşı gelecek, nihayetinde Cihan Harbi yaşanacak ve İstiklal Savaşı ile savaşlara son verilecektir.

 Bu sebeple Trablusgarb Savaşı zamanın Osmanlı Devleti olduğu kadar, günümüz Türkiye Cumhuriyeti için de büyük  önem ifade etmektedir. Cumhuriyetin kahramanları ilk defa tarih sahnesine bu savaşla katılmışlar, isimlerini ilk defa bu savaş ile duyurmuşlardır.

Bu yönüyle  elimde  yar alan ” Savaştan önce hazırlık yapan Osmanlı Topçu Bataryası” fotoğrafı başka şeyler söylemektedir. Bir şeyler anlatmaktadır. Çok şey anlatmaktadır.

Aslında Trablusgarb savaşını değil yalnızca, hem Balkan Harbini hem de Cihan Harbini anlatmaktadır. Hem de İstiklal Savaşını.

Fotoğraf şimdilik yer almıyor yazımda, ama sanırım “ders alacaklar” için o da olacak.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page