top of page

Mustafa Balbay’ı yanıltmak !


Cumhuriyet Gazetesi’nin 17 Nisan 2011 Tarihli nüshasındaki yazısında Mustafa Balbay, Köy Enstitülerinin 71’inci Yıl Dönümünü konu edinmiş. ” Köy Enstitüleri 71 Yaşında” diyor.

Yazısına asıl mesnet teşkil eden ise, Köy Enstitülerinin 70’inci yılı sebebiyle Kastamonu Ünivesitesinin geçen sene düzenlediği Sempozyum Bildiri Kitabı olmuş. ” Kuruluşunun 70. Yılında Bir Toplumsal Değişim Projesi Olarak Köy Enstitüleri Sempozyum Bildirileri” adını taşıyan kitapta 70 adet bildiri yer almaktadır. Bu bildirilerden  birini de  “Koleksiyoncu Gözüyle Köy Enstitüsü Kitapları Üzerine” başlıklı bildiri oluşturmaktadır, ki bildiri de şahsıma ait bulunmaktadır.

Sayın Balbay, hem şahsımıza hem de Bildirimize atıfta bulunarak, ” Araştırmacı- Koleksiyoncu Haldun Cezayirlioğlu sadece Köy Enstitüleri hakkında yazılan kitapları ayrı bir birikim konusu yapmış; 300’e ulaşmış” diyor.

Evet, söz konusu kaynağı esas alan  Sayın Balbay çok haklı belki ama, yanıltmak da bize düştü. Belki bu yanıltmaya da sevinmiş olacaktır. Sevinenler olacaktır. Çünkü bugün bu sayı 500’ü aşmış bulunmaktadır. Gerek, biz koleksiyoncuların “nazar değmemesi” adına tam sayıyı teleffuz etmeme  gayretlerimiz  neticesinde ve bu süreçte koleksiyona katılan yeni materyallerle bu sayı 500’ü aşmış bulunmaktadır.

Sanırım, bizi mazur görenler ve anlayanlar çıkacaktır.

Güzel yorumları için kendisine teşekkürlerimi sunarken, böylesine hoş bir yanıltmanın da keyfini kendisiyle paylaşmak isterim.

Comments


bottom of page