top of page

Memleket Hastanelerinden Sağlık Ocaklarına Hekimler, Hemşireler, Hastalar Sergisi


Haldun Cezayirlioğlu’nun şahsi koleksiyonunda yeralan yaklaşık 2500 eski fotoğraflar arasında yapılan bir seçme sonucu hazırlanan ” Memleket Hastanelerinden Sağlık Ocaklarına Hekimler, Hemşireler, Hastalar” konulu  fotoğraf sergisi İstanbul’a taşınıyor.

Ziyaretçileriyle ilk buluşmasını Ankara Tabipler Odası evsahipliğinde 14 Mart 2010 Tarihinde Ankara Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezinde gerçekleştiren ve bilahare Mart 2010- Nisan 2010 dönemi içinde farklı 4 mekanda sergilen fotoğraflar bu kez İstanbul’da ziyeretçilerine açılacak.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden  alınan davet üzerine sergimiz muhtemelen 1 Kasım-25 Kasım 2010 Tarihleri arasında Tıp Tarihi Müzesi’nde sergilenecek.

Toplam 80 adet farklı boyuttaki fotoğraftan oluşan Sergi, ülkemizin bu konudaki ilk şahsi koleksiyonunundan teşkil edilmiş bulunmaktadır. Tarih itibariyle 1930-1962 yılları arasındaki Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Politikası ve Yapılaşmasını ortaya koyan fotoğraflarda, dönemin verem,trahom gibi salgın hastalıklarıyla mücadeleyi, sağlık ünitelerinin inşaatını ve teçhizat ile mefruşatını görmek de mümkün olmaktadır.

Koleksiyonunun bütününde yer alan yaklaşık 2500 fotoğraf içinde ise Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar dayanan bir süreç içinde Sıtma , Frengi ve Cüzzam gibi farklı hastalıklar ile mücadele örnekleri ve yurdun dört bir yanında yer alan hastane, sağlık ocağı, sağlık merkezi v.b bina yapım ve inşaa sahaları bulunmaktadır.

Negatif film, sinema filmi ile propaganda filmlerinin de bulunduğu koleksiyon içinde çok sayıda diapozitif de bulunduğu gibi tarihi değer de taşıyan yaklaşık 200 adet “cam film” de yer almaktadır.

Bu kadar zengin bir fotoğraf arşivinin sahip olunduğu Koleksiyonun bir bölümünün dahi İstanbul’da sergilenmesi Tıp Tarihi üzerine araştırmalarda bulunan bilim adamlarının ilgisini çekeceği muhakkaktır. 

Serginin yer alacağı  Başkanlığını Prof. Dr. Nil SARI Hocanın yaptığı Tıp Tarihi Müzesi, ülkemizin bu konudaki en eski ve en zengin hazinesi konumunda olup, bünyesinde binlerce obje , kitap, efemera ve eşya barındırmaktadır.

Müze’nin çalışma prensipleri içinde hergün ve her saat ziyaretçilerine açık olmayan ancak özel gün ve saetlerde ziyarete açılan Müze, Sergimizin olduğu ilk gün için de ziyaretçilerine açık tutulacaktır.

Serginin düzenlenmesi konusunda ön çalışmalar karşılıklı olarak başlatılmış olup,serginin geniş kitlelere duyurulması ve tanıtılması çabaları da yürütülmektedir.

Comments


bottom of page