top of page

Memleket Hastaneleri- Alıntı Yazılar 2

MEMLEKET HASTANELERİ…

Dr. Yücel TANYERİ  ( 24 Mart 2011)

Büyük önem verilmişti.

Ülkenin sağlık konusuna.

Cumhuriyet’in ilânından hemen sonra.

Atatürk zamanında…

Dr. Refik Saydam getirilmişti.

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti’ne…

Samsun’a çıkanlar arasındaydı.

19 Mayıs 1919 tarihinde.

Kurtuluş Savaşı’nı başlatmaya.

Atatürk ile birlikte.

Dr. Refik Saydam…

“Devlet idaresi A’dan Z’ye bozuktur.”

“Düzeltmek ister…” diyerek göreve başladı.

Dr. Saydam.

14 yıl Bakanlık görevinde bulundu.

Sıtma, Verem, Trahom, Frengi yaygındı.

Halk Sağlığı’na önem verdi.

Mücadele prensiplerini belirledi.

Bu salgın hastalıklarla…

Hıfzıssıha Merkezi’ni kurdu.

Ankara’da…

Memleket Hastaneleri, Doğumevleri açtı.

Hemen her ilde…

Sağlık Ocakları kurdu.

Hemen hemen her beldede…

En uygun biçimde kullandı.

Elindeki bir avuç Hekimi.

Memleket Hastaneleri’nde.

Hükümet Tabiplikleri’nde…

Önemli atılımlardı bunlar.

Halk sağlığı katında.

Güzel sonuçlar alındı.

Kısa zamanda…

Hekimlerimiz özveriyle çalıştı.

Bin bir zorlukla.

Basit koşullarda.

Ve zor şartlarda…

Şimdi daha iyi anlaşılıyor.

Şartlar, çalışılan ortamlar.

Güçlükler ve olanaksızlıklar.

Eski fotoğraflara baktıkça…

Cumhuriyet dönemi Sağlık Fotoğrafları için:

http://picasaweb.google.com/tanyeri/MemleketHastaneleri#

Comments


bottom of page