top of page

Memleket Hastaneleri


“Kendisini geçen yıl Antalya’da düzenlenen “TURKmsıc Genel Kurulu” esnasında tanıdığım ve o günden bugüne diyalogumuzu bir şekilde sürdürdüğümüz, Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Hocalarından Prof.Dr. Yücel TANYERİ, son blog yazısında ” Memleket Hastaneleri”ni konu edinmiş. Yazının ekine de çok zengin bir fotoğraf albumü eklemiş. Fotoğraflardan bir kısmının koleksiyonumuzda yer aldığını da belirterek büyük incelik gösteren Sayın TANYERİ’ne hem yazısı hem de bu inceliği için teşekkür ederim.”

MEMLEKET HASTANELERİ

Büyük önem verilmişti. Ülkenin sağlık konusuna. Cumhuriyet’in ilânından hemen sonra. Atatürk zamanında…

Dr. Refik Saydam getirilmişti. Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti’ne

Samsun’a çıkanlar arasındaydı. 19 Mayıs 1919 tarihinde. Atatürk ile birlikte. Dr. Refik Saydam

Devlet idaresi A’dan Z’ye bozuktur Düzeltmek ister” diyerek göreve başladı. Dr. Saydam. 14 yıl Bakanlık görevinde bulundu.

Sıtma, Verem, Trahom, Frengi yaygındı. Halk Sağlığı’na önem verdi. Mücadele prensiplerini belirledi. Bu salgın hastalıklarla…

Hıfzıssıha Merkezi’ni kurdu. Ankara’da…

Memleket Hastaneleri, Doğumevleri açtı. Hemen her ilde… Sağlık Ocakları kurdu. Hemen hemen her beldede…

En uygun biçimde kullandı. Elindeki bir avuç Hekimi. Memleket Hastaneleri’nde. Hükümet Tabiplikleri’nde

Önemli atılımlardı bunlar. Halk sağlığı katında. Güzel sonuçlar alındı. Kısa zamanda…

Hekimlerimiz özveriyle çalıştı. Bin bir zorlukla. Basit koşullarda. Ve zor şartlarda…

Şimdi daha iyi anlaşılıyor. Şartlar, çalışılan ortamlar. Güçlükler ve olanaksızlıklar. Eski fotoğraflara baktıkça…

( Yücel TANYERİ)

Cumhuriyet dönemi Sağlık Fotoğrafları için:

Comments


bottom of page