top of page

Koleksiyonumdan Eski Kitaplar: Türkiye Ekonomisi Bakımından Kömür


Türkiye Ekonomisi Bakımından Kömür adını taşıyan kitap, 1937 yılında basılmıştır. İktisad Vekaleti Neşriyatlarından, Seri : 1 No : 4 künye bilgilerini ihtiva etmektedir.

 Toplam 90 + 10 olmak üzere 100 sayfadır ki, ayrıca sayfa numarası almamış 1 adet büyük sayfa harita ilavesi bulunmaktadır. Kitabın sonuna eklenmiş söz konusu 10 sayfa ise Zonguldak Kömür Havzasına ait dönemin siyah- beyaz fotoğraflarını içermektedir. Bu arşivlik nitelik taşıyan fotoğraflar, 13 adettir.

 Kitabın iç kapağı, dış kapağın amblem ve dizaynı dışında kitap üstü yazı bilgilerini aynen ihtiva etmektedir.

 Kitabın kapağındaki amblem ise, zamanın çok güzel bir garfik tasarımını yansıtmaktadır. Muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti İktisad Vekaleti remzlerini  taşımaktadır. Tarih araştırmacılarının ilgisini çekebilecek bu çalışmanın, benzerine tarafımızdan şimdiye değin başka tesadüf edilmemiş bulunmaktadır.

 Ne yazık ki “ 1937 Ankara” ibaresinin dışında başkaca bir basım yeri bilgisine, yazarına veya hazırlayanlara ait bir bilgiye  sahip olamadığımız kitabın, içindekiler fihristine benzer bir çalışmaya da yer vermediği görülmektedir. Ancak  dış kapak ve  iç kapak üzerinde “ Lahikalar” satırı altında 4 başlığa yer verilmiştir.


 İçindekiler tasnifi yapılmamış olmakla birlikte kitap 5 bölümden oluşturulmuş ve bölümler arasına başlığı taşıyan ara sayfalar yerleştirilmiştir.

  Bu bölümler, “ Türkiye Ekonomisi Bakımından Kömür”, “ Türkiye’de Karbonlu Maddelerden Madeni Yağ İstihsali Hakkında Ekonomik Mülahazalar”, “ Şistten Madeni Yağ İstihsal Ameliyesi”, “ Kömür Havzamız ve Kömür Ticaretimiz” ve   “ Linyit Kömürlerimiz” başlıklarını taşımaktadır.       

 İktisad Vekaleti’nin yayını oluşu sebebiyle de satış fiyatı, kitap üzerine  konmamıştır.

 Cumhuriyet tarihinin iktisadi kalkınmasına hız veren dönemi hazırlamada önemli bir çalışmayı belgeleyen kitabın, yabancı yayınlardan istifade edilerek hazırlandığı, yapılan alıntılardan anlaşılmakla birlikte, bir ilk oluşu sebebiyle  büyük değer taşımaktadır.

Kitabı koleksiyonumuzda  değerli kılan bir başka husus ise,  iç kapak üzerinde  “ b. İsmet İnönü” mührünün bulunuşudur.  

Comments


bottom of page