top of page

Köy Enstitüleri Kitap ve Efemera Koleksiyonu Ankara’ya döndü.

Eşimle birlikte 28 Eylül 2010 tarihinde başlattığımız, Koleksiyonu İstanbul’a taşıma görevimiz,  8 günlük sergi sürecimizin ardından dün aynı koleksiyonun Ankara’ya dönmesiyle son buldu.

Görev değişimin bir sebebi var.Şimdiye değin bir sevgi, meşakkat, muhabbet işi ve de yenilerin deyimiyle bir “hobi” olarak gördüğüm ” Köy Enstitüleri Kitap ve Efmera” koleksiyonum, meğer yalnızca bir sevgi, sevda işi değilmiş. Meğerse bu iş benim görevimmiş.

Koleksiyonu tanıyanlar ve sergimi gezenlerin hemen hemen hepsi ayni kanaatte.” Bunları iyi saklayın.”, “Siz çok büyük bir iş yapıyorsunuz.”, “Bunlar size emanettir” gibi yeni söylemlerle karşımıza çıktılar.

Hayır diyemedik. Demedik. Artık görev bildik.

Onlar da söz verdiler, koleksiyonu kendi katkılarıyla büyütüp, geliştirecekler. Hatta ” Köy Enstitüleri Müzesi” kuracaklar….


Üstelik koleksiyona 5-6 kitap daha ilave ederek döndük İstanbul’dan. Koleksiyon büyüyor. Büyüyecek, Müzeye dönüşecek.

Sergiyle ilgili bundan önce yazdığım yazıda aynen şöyle demiştim:

“Bu sergi, biraz da Öğretmen Kebire ALPAK’ın sergisi olacaktır.  Elimde bulunan ( ki bir çok kişi  dahi bu belgeleri ilk kez görecektir)  o dönemlere ait dört ayrı vesika ile izini sürdüğüm Kebire Öğretmenin,  vesikaların elverdiği tarihten  sonraki hayatını öğrenmek bir yerde koleksiyonun da başarısı olacaktır.”

Evet; Kebire Alpak öğretmen sergiye renk kattı. Koleksiyon bu konuda da çok büyük bir başarı elde etti. Öğrendik ki; Kebire ALPAK öğretmen sağdır ve Ankara’dadır. Evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış, kendisine bir başka soyad almış ve 19 torun sahibi olmuştur. Ev telefonu, yeğenlerinin, torunlarının  cep telefonlarını öğrenmişim. Artık iş başa düştü; ilk fırsatta Kebire Öğretmen ziyareti yapılacaktır. 

Biliyorum, ben bu konuyu daha çok yazacağım.

Şimdilik bu kadar, kitaplar, raflarına yerleşmeyi bekliyor şimdi…

bottom of page