top of page

Köy Eğitmenleri ve 1941-1942 Yılı İstatistikleri


Bu yaz sıcağında,  çok evvelki yılların  Anadolu sıcağını bağırlarında hapsetmiş nice Eğitmenlerimizin bazı istatistiklerine değinerek, onları yad etmek istedik. Kimbilir kaç tane kaldılar, neredeler şimdi? Nerdeler?

 Elleri öpülesi , gönülleri fethedilesi idiler. Ellerini öpen, gönüllerini fetheden oldu mu?

 Elimizdeki kaynağın verilerine göre 1941-1942 öğrenim yılında 6400’ü erkek, 13’ü kadın olmak üzere toplam 6413 Eğitmenimiz hizmet görmektedir.

 Bu erkek Eğitmen mevcudunun 109’u orta ve orta dereceli meslek mektebi mezunu, 1051 adedi, ilkokul mezunu, 571 adedi 3 sınıflı ilkokul mezunu ( Köylerde yer alan ilk okullar H.C)   ve 4669 adedi ise Ulus Okulları ( Millet Mektepleri ) mezunudur.

 Kadın Eğitmen mevcudunun ise 3 adedi ilkokul mezunu, 6 adedi 3 sınıflı ilkokul mezunu ve  4 adedi de Ulus Okulları mezunudur.

 Erkek Eğitmenlerimizin 339 adedi bekar, 5954 adedi evli, 83 adedi dul ve 24 adedi boşanmış eğitmenlerimizdir. ( Dul ve boşanmış tanımlarının hangi kriterlerle birbirlerinden ayrıldığı bilinememektedir H.C)

 Kadın eğitmenlerimizin arasında dul ve boşanmış vasfına sahip olanlara rastlanamamıştır. Bunlardan 7 adedi bekar, 6 adedi ise evli bulunmaktadır.

 Eğitmenlerimizin sahip oldukları çocuk adedine göre tasniflerine dikkat edilecek olunur ise karşımıza ilginç bir tablo çıkmaktadır.Erkek Eğitmenlerimizden 1060 adedinin ı çocuklu, 1347 adedinin 2 çocuklu, 1290 adedinin 3 çocuklu, 835 adedinin 4 çocuklu,485 adedinin 5 çocuklu, 325 adedini ise 6 ve daha fazla çocuklu oldukları ortaya çıkmaktadır. Yukarıda belirttiğimiz 339 bekar eğitmeni ve çocuksuz olan 719 eğitmeni de hesabımıza eklememiz gerekmektedir.

 Kadın eğitmenlerimizin çocuk adedine göz atacak olur isek; bunlardan  3 adedi ı çocuklu, ı adedi 2 çocuklu, 2 adedi çocuksuz olup, 7 adedi de malum edildiği üzere bekar bulunmaktadır.

 Bu bilgiler, 1941-1942 öğretim yılı sonu itibariyle eğitmen ailelerinin nüfusu hakkında da bilgilenmemizi sağlamaktadır. Buna göre, söz konusu yılda toplam 6413 eğitmenimiz , eşleri ve çocuklarıyla birlikte yaklaşık 28.400 adetlik bir aile nüfusu oluşturmaktadır. Bu da her eğitmenin    kendisi dahil ortalama 4,4 kişinin bakımını üstlendiğini ortaya koymaktadır.

  Bu bilgi, birazdan aylık kazançlara ait istatistiki veriler yer aldığında daha büyük bir önem taşıyacaktır.

 Eğitmenlerimizin içinde bulundukları yaş aralıklarına göz atmamız gerektiğinde de farklı bir tablo ile karşılaşmaktayız.

 Erkek eğitmenlerimizin 36 adedi 20 yaşına kadar olan yaş grubu içinde, 2091 adedi 21-30 yaş grubu içinde, 3947 adedi, 41- 50 yaş grubu içinde, 318 adedi 51-65 yaş grubu içinde ve 8 adedi 66 ve daha fazla yaşta olanların bulunduğu grup içinde yer almaktadır. Bakıldığında 41 yaş grubu üzerinde  nisbi olarak da yüzde 66,7’e takabül eden 4273 erkek eğitmenimiz bulunmaktadır.

Kadın eğitmenlerimizin ise 5 adei 20 yaşına kadar olan yaş grubu içinde, 7 adedi 21-30 yaş grubu içinde, 1 adedi de 41-50 yaş grubu içinde yer almaktadır.

 Bu veriler dahilinde söyleyebileceğimiz çeşitli husular bulunmaktadır. Çoğunluğu Millet Mektebi mezunu olan Eğitmenlerimizin orta veya orta üstü yaş grubu içinde olmaları anlaşılabilmektedir. Bu arada unutulmaması gereken diğer husus ise, o yılların zorlu şartlarındaki askerlik sürelerinin uzunluğudur. Bu hem genç nüfusun bulunmasını zorlaştırmakta, hem de asker dönüşü işe alımları ( okuma yazma bilme mecburiyeti sebebiyle) mecburi kılmaktadır.

 Yaş grubu verilerine başka anlamlar yükleyebilecek diğer tasnif grubu da, eğitmenlerimizin hizmet müddetlerine  göre ayrılmalarıdır. Erkek eğitmenlerimizin 6379’u ki yüzde nispetiyle 99.7’si, 1-5 sene hizmeti olan eğitmen grubumuzdur. Geriye kalan 21 eğitmenimiz ise 6-10 sene hizmeti olan eğitmen grubumuza dahil olmaktadır.

 Kadın eğitmenlerimizin tümü,  yani 13 adedi de 1 ila 5 sene arasında  hizmeti bulunan  eğitmenlerdir.

 Eğitmenlerimizin aldıkları aylık ücretler olarak ayrımlarına bakacak olur isek ortaya başka bir tablo çıkmaktadır.

 Erkek eğitmenlerimizin 16 adedi ayda 22.- Lira ücret almakta, 163 adedi ise ayda 20.- Lira ücret almaktadır. Erkek eğitmenlerin 1550 adedi 15 lira, 3388 adedi 12 lira ve 1283 adedi 1o lira aylık ücret almaktadırlar.

 Kadın eğitmenlerimizin ise 9 adedi 15, 4 adedi de 12 Lira ücret alan grub içindedirler.

 Bu veriler dahilinde; yaklaşık 28.400 adedi bulan Eğitmenli Aile Nüfusları için tahsis edilen aylık para miktarının toplam tutarı, 80.531 liradır.Bu miktar üzerinden hesaplanacak olur ise de,  Eğitmen ailesinin her üyesi için  aylık ortalama 2 Lira 75 kuruş pay düşmektedir.

 Bağırlara hapis edilebilen Anadolunun o sıcağına ve  zapt edilemeyen Anadolunun o soğuna karşı  verilen mücadelenin yalın bilgileridir bunlar. Bu gün paylaşılan saadet ve refah, o yılların bu çilekeş Eğitmenleri ve onların beraber oldukları nüfusları üzerine inşa edilmiş ve edilmektedir. Saygıyla , minnetle, yad ile anmak çok mudur?

bottom of page