top of page

Haldun Cezayirlioğlu Koleksiyon

Bu adla yayına başlayan ve bu  adın temsili olarak yazılar yazılmaya devam oluna web sitesinin hayata geçişinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmiş.

Üç yıl içinde onlarca yazı yazılmış, onlarca da yorumlar eklenmiş.

Tanık olduğunuz üzere yazılarımızın çoğunluğunu, koleksiyon konularımızı da oluşturan, Köy Enstitüleri, Takvim ve Memleket Hastaneleri oluşturmaktadır.

 Köy Enstitüleri üzerine yaptığımız koleksiyon çalışması, bir çok bakımdan ilkleri oluşturmakta, muhataplarının da büyük ilgisini çekebilmektedir. Diğer koleksiyon konumuz olan Takvim ise, taşıdığı görsellik itibariyle muhataplarından çok araştırmacı hüviyeti olmayan insanların ilgisini üstünde toplamaktadır.

 Memleket Hastaneleri Koleksiyonumuz ise daha çok mahalli düzeyde ilgi ve itibar görmektedir. Bunun yanında yazılarımız arasında en çok ilgi gören diğer kategoriler, “Harf İnkılabı”, “70 Yıllık Yazılar” içindeki benim otobiyografik  bazı anı yazılarım ve Takvim yazılarından ayrı tuttuğum ” Hızırellez” başlıklarıdır. Bunların içinde ise en çok “tıklanan” lardan biri de  “Kırk Yıl Babasız Kalmak” adlı yazımız olmuş.

  Bu bilgilere, 3 yılını tamamlamış bir web sitesinin genel istatistiki değerlendirmesi içinden sahip olmaktayız. Sitemizin genel moderatörü olan Dr. Umut ERHAN’ın verdiği istatistikler dahilinde öğreniyoruz ki, bu süre zarfında yaklaşık 28.000 adet “tıklanma”, siteye giriş talebi gerçekleşmiş. Siteye girenlerin, site içinde kaldıkları ortalama süre ise 1,5 dakika. Bu istatistiklerin genel yorumu, “başarılı ve takip edilir” bir süreç içinde bulunduğumuz muş!

 Bunun yanında başta Azerbaycan ve devamında ABD olmak üzere, yurt dışından da bayağı ilgi gördüğümüz, okunurluğumuzun ülkemiz ile sınırlı kalmadığı sabittir.

Azerbaycan menşeli talebin, dostumuz Nazim Nasreddinov’un yazılarından kaynaklanmakta olduğunu bilmekle birlikte, bir çok konuda ortak mutabakatın sağlandığı konular üzerinde yazılan yazıların izlenirliği arttırdığı düşünülmektedir.

 Diğer ilginç husus ise, yurt dışı girişlerde sitede kalma süresinin, ortalama sürenin üzerinde olduğu ve takipde daha çok süre kalındığıdır.

 Moderatörümüz tüm bu istatiki verilerin, çok başarılı olduğunu ve gelecekte çok daha güzel neticelere kavuşulacağını belirtmektedir.

 Her ne kadar bizim amacımız, çok okunurluk, çok takip edilmek gibi kıstalarla alakalı olmasa da  bu takibin ve izlenirliğin bizi mutlu ettiği ortadadır.

 Asıl amacımız, koleksiyon konularımıza ilgi çekebilmek, bildiklerimiz aktarabilmek ve sıcak bir bağın sağlanmasını temin edebilmektir.

Asıl amacımız bildiğiniz gibi , yazının esiri olmaktır. Yazmaktır. Yazabilmektir.

Ha, bu arada başkaca  bir işe yarayabilmiş isek, ne ala!

Comentarios


bottom of page