Eğitimde İki Anıt: YÜCEL- TONGUÇ


Yazar Süleyman Edip Balkır, önsöz başlığı taşımayan ancak bu nitelikli ilk yazıda şöyle diyor:

“ Ben Kurtuluş Savaşına bir öğrenci iken katılmıştım. Onun mucizeli çabalarını yakından tanıdım. İkinci Kurtuluş Savaşına da bir öğretmen, bir yönetici olarak girdim. Birincisi, nasıl yoktan bir vatan yaratmışsa ikincisi de köyü canlandırma yolunda yeni bir ulusun doğuşunu müjdeleyen güçlü bir kalkınmaydı. Kavga sertliğindeki çabalarını geleceğin umutları yolunda harcayan bu büyük devrim, eğitim tarihimizin zengin bir fideliğini hazırladı.Orada Baykurt’lar, Makal’lar, Başaran’lar, Apaydın’lar, Uysal’lar, Yol’lar, Öztürk’ler, Ural’lar, Ceyhan’lar… ve daha bir çok başka değerler yetişti. Sert topraklarını nasırlı ellerin zor kirizmalarıyla unufak ettirten, ona bereket taşıtan, her tarafını köpürtüp bütün fidanlarını meyveya yatırtan, sıcak iklimi getiren iki büyük eğitimcinin anıtını dikmek istiyorum buraya. Ama bu anıtların temelindeki yaşantılarını, başarılarını kısaca dile getirmeliyim ki, geride kalmış ve eşine kolay kolay rastlanmaz bir dönemde Köy Enstitüleri için girişilen ölesiye çabaların coşkunluklarına kimlerin can verdiği iyice bellensin ve böylece bu iki anıt, gelecekteki kuşakların sonsuz saygı duygularına mihrap olsun.”

Kitap 1969 yılında, İstanbul Arı Kitapevi  Matbaası tarafından basılmış. İç kapakta , dış kapaktan farklı olarak bir başlık kullanılması tercih edilmiş.

“Eğitimimizde ve Köycülüğümüzde İki Anıt: Hasan Ali YÜCEL- Hakkı TONGUÇ” ifadeleri yer bulmuş.

Sayfa boyutu 13.7 x 19.4 cm olan ve toplam 120 sayfa olan kitabın, yazar yazısından sonraki iki sayfası “ İçindekiler” bölümüne ayrılmış bulunmaktadır.

Bölüm Başlıkları, araya eklenen Hasan Ali Yücel ve Hakkı Tonguç fotoğraflarıyla ayrıştırılmış. Hasan Ali Yücel için 23 sayfa ayrılırken, Hakkı Tonguç için 90 sayfa ayrıldığı görülmektedir. Bunda yazarın, eğitim hayatında uzun bir süre Hakkı Tonguç ile birlikte geçen günlerinin izini ve bu izi belgeleyen anılarının çokluğunu aramak gerekmektedir.

Kitabın dış arka kapak üzerinde yer alan ifadelerde bunu ortaya koymaktadır: “ Burada, ülkemizi toptan uyandırma yolunda büyük bir savaşa girişen KÖY ENSTİTÜLERİ’nin kurucuları, gerçek kişilikleriyle ortaya konulmak istenilmiştir. Zorlu uğraşıların çalkantıları içindeki ve başındaki ülkücülere önderlik eden bu iki dev eğitimcimizin hızları, ayakta tutmak ; coşkuları tazelemek; güçleri bilemek için insancıl davranışlar doğrultusunda nasıl hep bilinçli çabalar haracadıklarına ilişkin küçük anılar da yer almıştır bu kitapçıkta.”

Kitabın son sayfasında Hüseyin Rahmi Eyüboğlu’nun çizdiği, karakalem Tonguç resmi de yeralmaktadır.

Kitabın satış fiyatı, arka kapak üzerinde Fiyatı: 5 Lira diye belirtilmiş bulunmaktadır.