Demirci İlköğretmen Okulu Mezunları Derneği


Demirci Kartpostal2

 Öncelikle, Demirci İlköğretmen Okulu’nun 1975 yılı mezunu olarak, hepinizi içtenlikle selamlıyorum.

 Çalışma hayatımda her ne kadar öğretmen olarak görev yapmamış sayılsam da, bu süreç zarfında  her an okul arkadaşlarımla, ilişkilerimi sıcak ve samimi tutmaya çalıştım. Onlarla olan diyaloglarımı kesmeden hatta artırarak sürdürdüm. Değerli meslektaşlarımın düzenlediği yemek organizasyonlarına katılmaya da özen gösterdim. Benzer etkinlik ve çabaları çok değerli gördüm ve  önemsedim. Bu yönüyle, bu organizasyonlarda emeği, katkısı olan tüm meslektaşlarıma  hepiniz adına şükran borçluyum.

 Bu kez,  hep birlikte  daha güçlü bir birlik ve sinerji yaratmak amacıyla resmi bir çatı altında toplanmanın yararına inandık. Demirci İlköğretmen Okulunun açılışının üzerinden 54 yıl, ilk mezunlarımızın üzerinden 51 yıl geçtikten sonra bir Dernek altında örgütlenmeyi tercih ettik.Bu elbirliğimizin çabası sonunda da  22 Haziran 2018 tarihinden itibaren Demirci İlköğretmen Okulu Mezunları Derneği’ni kurmuş bulunmaktayız.

  Tüm mezunlarımız  arasında sosyal ve kültürel işbirliğini öncelikli hedef olarak belirleyen Derneğimiz,  en uzaktaki mezunumuzun sesini duymaya ve kendi sesimizi de ona duyurmaya çalışacaktır.

 Kurucular Kurulu olarak görev alan , başta öğretmenimiz Ayla SOMYÜREK, Kazım MIDIK, Ergün SINIK, Ahmet Ali YILDIZ, Ali Sami DOĞRUKUL, Raşit SELÇUK ve Nermin KESKİN olmak üzere asli görevimiz ise, Derneğimizi 6 ay sonra yapılacak Genel Kurula taşımak olacaktır.

 Genel Kurula çok sayıda üyesi olan bir dernek sıfatıyla gitmek,  elbirliğimizi, güç birliğimiz birlikte sergilemek istemekteyiz. Bu heyecanımızı da  adeta yıllar öncesi okulumuzun Taş Binasında sergilenen müsamereler tadında yaşamak ve yaşatmak istemekteyiz.

 İşte bu sebepledir ki, dernek üyeliğiniz,  derneğin projelerine, çalışmalarına, etkinliklerine  katkınız çok önemli ve değerlidir. Bu konuda bizleri yalnız bırakmayacağınıza inanıyor, desteğinizin artarak devam edeceğine inanıyoruz.

 Derneğimizin kuruluşunun  hepimize hayırlı olmasını diliyor, saygıyla selamlıyorum.

 Haldun CEZAYİRLİOĞLU