BALKAN SAVAŞLARININ TÜRK EĞİTİM DÜŞÜNCESİNİN DÖNÜŞÜMÜNE ETKİLERİ

Balkan Harbi’nin 100. Yılı Hatırasına 10-12 Mayıs 2012 Tarihleri Aasında Celal BAYAR Üniversitesi Tarfından Düzenlenen” III. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu” nda,  Yard. Doç. Dr. Ercan UYANIK ve Araştırma Görevlisi İrfan Davut ÇAM tarafından sunulan ortak bildiridir.

Bildiri sahiplerine teşekkür ederiz.

BALKAN SAVAŞLARININ TÜRK EĞİTİM DÜŞÜNCESİNİN DÖNÜŞÜMÜNE ETKİLERİ