top of page

BALKAN SAVAŞLARINDA NEDEN MÜNHEZİM OLDUK ?

Süleyman DEMİREL Üniversitesi ile Mehmet Akif ERSOY Üniversitesi tarafından 5-7 Ekim 2012 Tarihleri arasında düzenlenen ” Balkanlarda Dostluk ve İşbirliği Dinamikleri- Uluslararası Balkan Sempozyumu” nda Yrd. Doç. Dr. Ercan UYANIK ile Araştırma Görevlisi İrfan Davut ÇAM tarafından sunulan ortak bildiridir.

Bildiri sahiplerine teşekkür ederiz.

BALKAN SAVAŞLARINDA NEDEN MÜNHEZİM OLDUK-BİLDİRİ METNİ

bottom of page