top of page

3238 Sayılı Kanun’un 75’inci Yıl Dönümü


Köy Eğitmenleri Kanunu olarak bilinen ve zamanın Maarif ve Ziraat Vekaletlerince birlikte hayata geçirilip uygulamaya başlatılan bir eğitim hamlesinin hukuku zeminini oluşturan, 3238 sayılı Kanun’un yasalaşmasının üzerinden 75 yılı devretmiş bulunmaktayız.

11 Haziran1937 tarihinde yürülüğe giren Köy Eğitmenleri Kanunu, ülkemiz aydınlanma dönemimin en önemli kurumlarından olan Köy Enstitülerinin kurulmasının öncü yapı taşlarından birini teşkil etmiştir.

Başka bir yazımızda da değindiğimiz gibi, topu topu 8 maddeden ve 251 kelimeden oluşan o yasa, binlerce köy çocuğunu eğitmenin ve iş sahibi etmenin önünü açmıştır.

O yasanın mütemmimi olan 3704 Sayılı ” Köy Eğitmen Kursları ile Köy Öğretmen Okullarının İdaresine Dair Kanun”  ile birlikte, Türk Maarif Sisteminin, alt yapısını düzenlemiştir.

Bugün, tüm bu oluşum ve tarihi geçmişden bihaber şekilde yaşamayı düstur edinmişlerin arasında olarak dahi, bazılarının geriye dönüp tarihi sorgulamalarını beklemekteyiz.

Amacımız 75 yılını geride bırakan bir  Kanuna ilelebet bağlılık ve tabiyet değil, eğitim sistemimizi sorgulamanın bir kıyas sebebini bulup ortaya çıkarabilmektir.

Herşeye rağmen 75 yılını geride bırakan 11 Haziran 1937  Tarihli Kanun  ile onun mütemmimi olan 7  Temmuz 1939 Tarihli 3704 Sayılı Kanunları hazırlayan ve ülkemiz eğitim sisteminin hizmetine sunan zamanın bürokrat ve vekillerine minnettarlığımı sunuyorum.

 Eskiyen yalnızca 75 yıllık madde hükümleri değil ne yazık ki zihniyet de eskimektedir. Ancak eski zihniyetin yerine hangi “yeni” konulabilir ki?

Comments


bottom of page