Uluğ Bey

Uluğ Bey (1394 – 1449) Alaüddevle Mirza Gürkan, Türk hükümdarı ve astronomi bilgini (Semerkand 1394-Horasan-1449) Timur‘un torunu, Şahruh’un oğlu. Sarayda özel öğrenim gördü. Asıl adı Muhammed Taragay (Turgay) olup, “Uluğ Bey”, büyük anası, yani Büyük Timur‘un eşi, İmparatoriçe Saray-Mülk Hanım tarafından büyütülüp terbiye edildi. Çağının öğretim geleneğine uyarak önce din bilgilerini, sonra mantık ve heyet…