Uluğ Bey

Uluğ BeyUluğ Bey (1394 – 1449) Alaüddevle Mirza Gürkan, Türk hükümdarı ve astronomi bilgini (Semerkand 1394-Horasan-1449) Timur‘un torunu, Şahruh’un oğlu. Sarayda özel öğrenim gördü. Asıl adı Muhammed Taragay (Turgay) olup, “Uluğ Bey”, büyük anası, yani Büyük Timur‘un eşi, İmparatoriçe Saray-Mülk Hanım tarafından büyütülüp terbiye edildi. Çağının öğretim geleneğine uyarak önce din bilgilerini, sonra mantık ve heyet (astronomi) konularını öğrendi. 1409’da babasının yardımıyla Semerkand hükümdarı oldu. 1411’de, 17 yaşındayken, başkenti Semerkant olmak üzere  muazzam Maverâünehir eyaletine imparator vekili olarak atandı. Babasının ölümü üzerine, Uluğ Bey, Doğu Türk Hakanlığı tahtına oturdu. Uluğ Bey, tam 38 yıl gerçek bir, hükümdar gibi Semerkant’ta saltanat sürdü. Etrafına devrin en büyük bilim ve sanat adamlarını topladı. “Timur Oğulları Türk Rönesansı” denen büyük uygarlık hamlesinin gerçek kurucularından biri oldu.

Okumaya devam et