Türkolog Ağamusa AHUNDOV Vefat Etti

Azərbaycan türkologiyasının Məmmədağa Şirəliyevdən (1909-1991) sonrakı patriarxı Ağamusa Ağası oğlu Axundov dünyasını dəyişdi (1932-2015) Azərbaycan türkologiyasının görkəmli nümayəndəsi  Ağamusa Ağası oğlu Axundov 2015-ci il sentyabrın 5-də dünyasını dəyişmişdir. Filologiya elmləri doktoru, professor, akademik, Azərbaycan Dövlət Mükafatı Laureatı, Əməkdar elm xadimi, Ağamusa Axundov 1932-ci ildə fevralın 2-də Azərbaycan Respublikasının  Kürdəmir şəhərində anadan olmuşdur. 1940-cı ildə Kürdəmir…

nazim ziya

Azarbeycan Milli Matbuatı’nın 140’ncı Yılı

Azərbaycan Milli Mətbuatın 140 illiyi Azərbaycanın  türkdilli ilk mətbuat nümunələri   22 iyul 1875-ci ildə (hicri qəməri tarixi ilə 1292-ci il rəcəbülmürəccəb ayının  8-də) Bakıda  Badkubə Gimnaziyasının  Moskva Universitetini bitirmiş müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabinin rəhbərliyi ilə  Azərbaycan dilində “Əkinçi “adlı  iki həftəlik  qəzet (ayda 2 nömrəsi çıxaq şərtilə) nəşrə edilir. Azərbaycan milli mətbuatının tarixi məhz…

Halil Kanad Terbiye

Halil Fikret Kanat’ın 1926 Tarihli Eseri: Terbiye ve Tedris Tarihi

Xəlil Fikrət.”Tərbiyə və tədris tarixi”. Bakı,1926. və ya tərbiyədən başlanan tədrisin tarixi Xəlil Fikrət dünyanın yaxşı tanıdığı,bilik və bacarığına güvəndiyi və fəxr etdiyi, Avropanın elm və mədəniyyət baxımından  ən sivil ölkələrindən birində-Almaniyanın Leipziq universitetində dünya şöhrətli,poliqlot alimlərindən ali təhsil almış ilk türkiyəli ziyalısıdır. 82 il ömür sürmüşdür:1892-ci il yanvarın 5-də Yunanıstanın Serficə qəsəbəsində anadan olmuş,…

Ziya Gazetesi

Türk Dünyasının En Popüler Gazetelerinden: Ziya-yi Kafkasiye

 Türk dünyasının ən populyar qəzetlərindən birii-“Ziya”(“Ziyayi-Qafqasiyyə”) qəzeti -135                                                                                                      Türk ədəbi dilinin  terminlərlə zənginləşməsində Tiflisdə çap olunan                                “Ziya”( “Ziyayi-Qafqasiyyə”) qəzetinin (1879-1884)  rolu      “Ziya”( “Ziyayi-Qafqasiyyə”) 1879-1884-cü…

Ziya-yi Kafkasiye Gazetesi

                   “Ziyayi-Qafqasiyyə” qəzetinin  bir nömrəsinin  geniş, izahlı  biblioqrafiyası –                    SƏNEYİ-MƏSİHİYYƏ 3 yanvar 1883-cü il, № 32 ;  (fi  6 mah rəbiüləvvəl səneyi islamiyyə-1300) 1879-cu ilin yanvarında Tiflisdə nəşrə başlayan,   hər nömrəsi  dörd səhifə olan “Ziya” qəzetində (sonralar  “Ziyayi-Qafqasiyyə”…

Millet gazetesi

Kırım Tatarlarının Gazetesi: Millet

Krım tatarlarının “Millət” qəzetinin (1917-1920) müxbirlərindən biri olan azərbaycanlı Yusif  Vəzirovun  (Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin) kölgədə qalan yazıları                        və yaxud hürufatı və ideyası İstanbuldan gələn qəzetin  ilkin təəssüratları Görkəmli söz ustası Yusif Vəzir Çəmənzəminli  (1887-1943) Ukraynada ali təhsil alarkən rus və Azərbaycan dillərində mətbuatda bir sıra yazılarla  cıxış etmiş, ədəbiyyat  və  ictimai fikir tariximizdə  özünəməxsus…

Azerbaycanda Yayımlanmış Gazete : Burhan-ı Terakki

İstanbulda təhsil alan və türk dünyası ilə bağlı olan Mustafa Lütfi Şirvani İsmayılov (1876- ?) və onun Həştərxanda Azərbaycan  dilində nəşr olunan ilk qəzeti- “Bürhani-tərəqqi” qəzeti   1906-1911-ci illərdə Həştərxanda şamaxılı  Mustafa Lütfi  Hacı Sədrəddin  oğlu İsmayılov  (Şirvanski) tərəfindən Azərbaycan dilində nəşr olunan  “Bürhani-tərəqqi” qəzeti haqqında  informasiya axtarışına çıxmışdım. “Bürhani-tərəqqi”-“tərəqqinin, inkişafın sübutu, dəlili “anlamına uyğun…

Ziya Gazetesi

Tiflis “Ziya” Gazetesi

“Ziya” qəzeti-135 və yaxud türk dünyasının Tiflisdən boylanan günəşi “Ziya” qəzeti türk dünyasının tarixində şərəfli yer tutan, özünə və dediyi sözə, işarə etdiyi fikrə hörmət qazandıran,türk ellərini maarıf ziyası ilə işıqlandıran və isindirən mətbu orqanlarından biridir. İlk nömrəsi 1879-cu ilin yanvarında Tiflisdə Azərbaycan dilində işıq üzü görmüşdür. Qəzetin ilk iki nömrəsi tapılmadığından ayın tarixini dəqiq…

koleksiyonculuk

5 Ekim Uluslararası Öğretmenler Günü : ” Ortak Türk Dili Kitaplar Yazalım”

Ey  sərəfraz müəllimlər, ey başıuca  müəllimlər, gəlin ortaq  türk dilində dərslik yazaq        1994-cü ildən YUNESKO-nun xətti ilə hər il oktyabrın 5-də Beynəlxalq Müəllimlər Günü keçirilir. Bu,dünya müəllimlərinin hesabat günü kimi başa düşülə bilər. Bu gün biz həm hesabat verir, həm də görüləcək işlərimizi planlaşdırırıq.    Müəllimlik  çətin işdir, amma  şərəfli sənətdir. Müəllim tərbiyəçidir, doğru…

Ünsizade’lerin Jurnali : Kaşkül

         Səid və Cəlaləddin Ünsizadə qardaşlarının yeni layihəsi – “Kəşkül” jurnalının birinci  nömrəsi – Tiflis,31 yanvar 1883-cü il                                                                     Türk dünyasının mətbuat tarixində vaxtilə – Bakıdan əvvəl Azərbaycanın paytaxtı olan Şamaxıda dünyaya  göz açan  Ünsizadə qardaşlarının əvəzsiz xidmətləri olmuşdup.    Ünsizadələr  üç qardaş idilər.Şamaxı mədrəsəsində müəllim işləyən, klassik üslubda “Ünsi”…