Zonguldak Memleket Hastanesi

” Bilgilerimizi yenilemek ve yenilerini ilave etmek, araştırmacılığın esaslarından değil midir? Elbette öyledir; öyle de olmalıdır. Değerli üstadımız Erol ÇATMA Bey’in aynı başlığı taşıyan bir yazısını daha önce sizlerle paylaşmış idik. Ne güzel bir gelişmedir ki, yazının içeriğine yapılan çok önemli katkılardan haberdar olunduk. Bu kez de mevcut yazı üzerinde düzenlemeye gitmektense, yazıyı yeni şekli…

Tekirdağ Memleket Hastanesi

Tekirdağ Memleket Hastanesi,  mutasarrıf Zekeriya Zihni bey ile Mahalli Ahız Asker Reisi (Askerlik Şube Başkanı) Salim Paşa’nın teşebbüsleriyle Etyemez Mahallesi kabristanı üzerine inşa edilmiştir. Hastanenin bütün masrafları Cemaat-ı İslamiye teşkilatı yani İslam Cemaati tarafından karşılanmıştır. Çanakkale ve Gelibolu yarımadasında yapılan savaşlarda yaralanan Mehmetçikler,  Memleket Hastanesinde ve o zaman kolordu merkezi olan bugün Tuğlacılar Lisesi ve…

Karsd Devlet Hastanesi

14 Mart Tıp Bayramı

Bana hep soruldu;  koleksiyonlarınızın ” Köy Enstitüleri ”  ve ”  Eski Hastaneler ” gibi çok özel iki konuda olmasının bir anlamı var mıdır diye? Elbette olmalıdır ! Belki bazı tesadüfler şekillendirmiş olabilir ama, bir memleketin iki ana sorumluluğundan biridir bu konular, Eğitim ve Sağlık. Ardından da      ” Adalet ve Güvenlik ” gelir bilindiği…

Kars Hastanesi2

Memleket Hastaneleri- Alıntı Yazılar 4

Neden kamu hastane birlikleri? Dr. Eriş Bilaloğlu Türkiye’de hastanecilik hizmetlerinin öyküsünde “Memleket Hastaneleri”nin özel bir yeri vardır. O hastanelerin kuruluşu, ruhu bugün elimize geçen fotoğraflara baktığımızda bizi hemen sarıp sarmalamaktadır. 2010’ların Türkiye’sinde hükümette kendi ruhuna uygun bir düzenlemeyi hazırlamış ve sadece onu sarıp sarmalayan bir heyecanla yasalaştırmaya çalışmaktadır. Kamu Hastane Birlikleri (KHB) Yasa Tasarısı, TBMM…

Hastane

Memleket Hastaneleri- Alıntı Yazılar 3

“Memleket Hastanesi” Erol Çatma erolcatma67@gmail.com O’ Amele Hastanesi olarak yapılmasına rağmen, biz ona “Memleket Hastanesi” derdik, çok sık kullanılan başka bir anılması ise “Millet Hastanesi” idi. Sonraları “Amelebirliği Hastanesi” yapılınca bizler oraya gittiğimiz için “Karşı Hastane” olarak da anılması da oldukça yaygınlaştı. Sonraları biraz daha resmileşerek “Devlet Hastanesi”  olarak anılmaya başlandı. Benim anlatacağım  eski günler…

Kars Devlet Hastanesi

Memleket Hastaneleri- Alıntı Yazılar 2

MEMLEKET HASTANELERİ… Dr. Yücel TANYERİ  ( 24 Mart 2011)     Büyük önem verilmişti. Ülkenin sağlık konusuna. Cumhuriyet’in ilânından hemen sonra. Atatürk zamanında…   Dr. Refik Saydam getirilmişti. Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti’ne…   Samsun’a çıkanlar arasındaydı. 19 Mayıs 1919 tarihinde. Kurtuluş Savaşı’nı başlatmaya. Atatürk ile birlikte. Dr. Refik Saydam…   “Devlet idaresi A’dan Z’ye…

Memleket Hastaneleri- Alıntı Yazılar-1

  MEMLEKET HASTANELERİ Kategori: Köşe Yazısı Eklenme Tarihi: 09 Nisan 2010 Geçerli Tarih: 16 Ocak 2013, 14:43 Site: SES İZMİR Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası URL: http://www.sesizmir.org.tr/yazar.asp?yaziID=212       “Dahiliye, hariciye, viladiye, emrazı sariye, kadın, erkek, çocuk,elli dokuz yataktı memleket hastanesi, fakat yetmiş ikiydi hasta sayısı. Yerde yatıyordu fazlalık Ve ikişer hasta vardı…

İzmir Kliniği

İzmir Kliniği

Başlığı okuyunca, değişik duygulara bürünmeniz mümkündür. Hatta ilk anda sağlık ile ilgili olmayacağını bile düşünebilirsiniz. Ancak konumuz bu kez bir Tıp Mecmuasını tanıtmak olacaktır.  Nereden çıktı bu demenin de bir âlemi yok nihayetinde, çünkü o mecmua, bir başka koleksiyonumuzun ürünlerinden sayılabilecek bir yayındır. Mecmuanın hemen hemen tüm yazarlarının, dönemin Memleket Hastanelerinin doktorları olduğu göz önüne…

Varto Merkez Sağlık Ocağı

Varto’dan Bir Ses

Hatırlayacaksınız; eski yazılarımın birinde, ” Memleket Hasteneleri” konulu fotoğraf sergimden bahsederken, ilginç bir fotoğrafı öne çıkarmaya çalışmıştım. Bu fotoğraf Varto Sağlık Ocağı’nın açılış günü fotoğrafıydı. Bunun üzerine kısa bir yorumlar yapmış, hiç bir bilgisi olmayan o günü hayali olarak yorumlamaya çalışmıştık. Fantastik olma adına değil, bir fotoğrafı canlandırma adına zoraki de olsa betimlemelerde bulunmuş, o…

Yıl 1950- 55 arası. Urfa Memleket Hastanesi. Yeni Doğum, İlk Nefes

İstanbul’dan Yine Bir Sergi Talebi

Henüz İstanbuldaki son sergime yaptığım eleştiri ve kötü nitelemelerimin üzerinden 5-10 gün geçmemişken, yine İstanbul’dan bir sergi talebiyle karşılaştık. Benim istememe rağmen İstanbul beni mi istiyor, benim sevmeme rağmen İstanbul beni mi seviyor? Bilemedik? Ancak profesyonel olduklarına inanmadıkça, kendilerine küratör deyip de ” kerata” oldukları anlaşılanlarla  artık bir iş yapmamız mümkün değildir. Asla değildir. Keşke…